Buku Pelan Strategik Penyelidikan 2021-2025 Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» MENGENAI KAMI » MAKLUMAT KORPORAT » Buku Pelan Strategik Penyelidikan 2021-2025 Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Buku Pelan Strategik Penyelidikan 2021-2025 Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

PENGENALAN

 

Pelan Strategik Penyelidikan FPSK 2021-2025 ini merupakan satu dokumen yang menyediakan kerangka hala tuju penyelidikan bagi meningkatkan budaya penyelidikan berimpak tinggi dalam bidang perubatan dan sains kesihatan, dan sekali gus meningkatkan hasil penyelidikan dengan lebih cemerlang. Sehubungan itu, objektif Pelan Strategik FPSK 2021-2025 ini adalah untuk:

  • Memperkukuhkan prestasi penyelidikan FPSK dalam bidang perubatan dan sains kesihatan.
  • Membudayakan dan menyemarakkan aktiviti penyelidikan yang berimpak tinggi.
  • Meneroka translational research yang memberi dampak positif kepada masyarakat, industri dan kerajaan.
  • Mempertingkatkan kolaborasi dan jalinan kerjasama di antara jabatan, fakulti, universiti, industri, masyarakat dan institusi di dalam dan luar negara.
  • Meluaskan keternampakan (visibiliti) Fakulti dan menjana reputasi akademik pada peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa.
  • Mendukung status UPM sebagai Universiti Penyelidikan di Malaysia dan antarabangsa.
  • Membangunkan sumber manusia dan kepimpinan yang lestari dalam bidang penyelidikan.
  • Menyediakan persekitaran penyelidikan yang kondusif dan berkualiti.

 

BUKU PELAN STRATEGIK PENYELIDIKAN 2021 - 2025

Kemaskini:: 26/08/2021 [taufikrahmat]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2300
03 9769 2585
WVMGRAi~