PROGRAM MOBILITI ENVOCH UPM – SINGAPURA 2018 | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» BERITA » PROGRAM MOBILITI ENVOCH UPM – SINGAPURA 2018

PROGRAM MOBILITI ENVOCH UPM – SINGAPURA 2018

 

PROGRAM MOBILITI ENVOCH UPM – SINGAPURA 2018

10 – 12 Mei 2018

Program mobiliti ke Singapura untuk pelajar tahun 1, Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan), telah diadakan dari 10 – 12 Mei 2018. Program anjuran Kelab Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan (ENVOCH) yang merupakan kelab pelajar di bawah Persatuan Pelajar Perubatan dan Sains Kesihatan (MEHSSA) ini disertai oleh pelajar daripada Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Antara tempat yang telah dilawati ialah “Saw Swee Hock School of Public Health” di National University of Singapore (NUS) pada 11 Mei 2018. Profesor Teo Yik Ying, Dekan, “Saw Swee Hock School of Public Health”, NUS, dan beberapa staf, termasuk Profesor Madya Norbert Wagner, Dr. Jeff Hwang dan Dr. Vivian Ng telah turut serta dalam perjumpaan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, para pelajar telah diberi penerangan mengenai program dan aktiviti berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Adalah menjadi harapan agar lawatan ini dapat diadakan setiap tahun untuk memberi pendedahan kepada pelajar khususnya daripada aspek yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan pekerjaan dan juga mempersiapkan mereka kearah dunia pekerjaan sebenar.

Gambar kumpulan