Staf Akademik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan » Staf Akademik

Staf Akademik

KETUA JABATAN

 
Juliana Jalaludin (Prof.Madya Dr.)
BSc. (Kepujian)(UPM), MSc. (UPM), Ph.D (UKM)
Kepakaran: Kualiti Udara, Pendedahan Persekitaran dan Penilaian Risiko Kesihatan, Epidemiologi Persekitaran dan Pekerjaan
 
Tel : +603-9769 2401 / +603-9769 2397
Emel : juliana@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-7910-6945
Google Scholar : Juliana Jalaludin
ResearchGate : Juliana Jalaludin
CV: [MUAT TURUN]
 

PROFESOR

 
Zailina Hashim(Profesor)
Bac. of Arts, Chemistry & Environment Studies (Manchester College), MSc. In Public Health, Environmental Health Science (Univ. of Minnesota), PhD, Environmental Health Sciences (University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA)
Kepakaran: Penilaian Risiko Kesihatan, Kesihatan Kanak-kanak
 
Tel: +603-9769 2406
Emel: zailina@upm.edu.my
ORCID:orcid.org/0000-0003-0708-7447
Google Scholar: Zailina Hashim
ResearchGate: Zailina Hashim
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Shamsul Bahri Md Tamrin (Profesor)
Doktor of Veterinar (UPM), Master of Medical Science (Public Health) (UKM), Ph.D Medical Science (Mie Univ.)
Kepakaran: Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 
Tel: 03 9769 2394
Emel : shamsul_bahri@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0634-2901
Google Scholar: Assoc Prof Dr Shamsul Bahri Mohd Tamrin
ResearchGate: Shamsul Nahri Md Tamrin
CV: [MUAT TURUN]
 

 PROFESOR MADYA

 
Haliza Abdul Rahman (Prof.Madya Dr.)
Bac. Of Arts, Environmental Studies (UM), Master of Environmental Management (UKM), Ph.D Enviromental & Development (UKM)
Kepakaran: Tadbir Urus Alam Sekitar, Penglibatan Awam dalam Isu Alam Sekitar, Pengurusan Alam Sekitar
 
Tel: 03 9769 2403
Emel : dr.haliza@upm.edu.my
ORCID:orcid.org/0000-0003-2009-6735
Google Scholar: Haliza Abdul Rahman
ResearchGate: Haliza Abdul Rahman
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Sarva Mangala Praveena (Prof. Madya Dr.)
BSc. Environmental Science (UMS), MSc. Environmental Science (UMS), PhD. Environmental Science (UMS)
Kepakaran: GeoKimia dan Kesihatan
 
Tel: 03 9769 2692
Emel : smpraveena@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0159-4395
Google Scholar: Sarva Mangala Praveena
ResearchGate: Sarva Mangala Praveena
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Emilia Zainal Abidin (Prof. Madya Dr.)
BSc. (Biochemistry) (UKM), Master of Community Health Science (Occupational Health) (UKM), Ph.D Environmental Medicine (Uni. of Aberdeen, UK)
Kepakaran: Penilaian Pendedahan, Pencemaran Udara, Sistem Pengurusan OSH dan Penanda Bio
 
Tel: 03 9769 2643
Emel : za_emilia@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3243-0315
Google Scholar: Dr. Emilia Zainal Abidin
ResearchGate: Emilia Zainal Abidin
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Irniza Rasdi (Prof. Madya Dr.)
BSc. Environmental & Occupational Health (UPM, Master of Medical Science (Public Health) (UM), Ph.D Occupational Health (La Trobe Univ.)
Kepakaran: Kesihatan Mental, Pengenalpastian Hazard & Penilaian Risiko
 
Tel: 03 9769 2701
Emel : irniza@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1653-0001
Google Scholar: IRNIZA RASDI
ResearchGate: Irniza Rasdi
CV: [MUAT TURUN]
 

PENSYARAH KANAN

 
Ho Yu Bin (Dr.)
BS Alam Sekitar (UPM), Ph.D Pemuliharaan dan Kualiti Alam Sekitar (UPM)
Kepakaran: Kimia Alam Sekitar, Kesihatan Persekitaran
 
Tel: -
Emel : yubin@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6517-0201
Google Scholar: Yu Bin Ho
ResearchGate: Yu Bin Ho
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Karmegam Karuppiah (Dr.)
Dip. of Education Mechanical Engineering (MPTKL), Bac. of Mechanical Engineering (UPM), MSc Manufacturing System Engineering (UPM), Ph.D Manufacturing System Engineering (UPM)
Kepakaran: Kejuruteraan Kesihatan dan Keselamatan, Ergonomik
 
Tel: 03 9769 2513
Emel : megam@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9488-9335
Google Scholar: karmegam Karuppiah
ResearchGate: Karmegam Karuppiah
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Saliza Mohd Elias (Dr.)
BSc Nutrition and Community Health (UPM), MSc Environmental Health (UPM), Ph.D Community Health (UKM)
Kepakaran: Keselamatan Makanan
 
Tel: 03 9769 2402
Emel : saliza_me@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6863-8647
Google Scholar: -
ResearchGate: M.E. Saliza
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Sharifah Norkhadijah Syed Ismail (Dr.)
BSc Enviroment & Occupational Health (UPM), Master of Enviroment (UPM), PhD Enviroment Science (Univ. of East Anglia)
Kepakaran: Sistem Maklumat Geografi dan Pengurusan Sisa
 
Tel: -
Emel : norkhadijah@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7446-886X
Google Scholar: Sharifah norkhadijah Syed Ismail
ResearchGate: Sharifah Norkhadijah Syed Ismail
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Shaharuddin Mohd Sham (Dr.)
Bachelor of Fisheries Science (UPM), Master of Environment (UPM), PhD Environmental Health (UPM)
Kepakaran: Kualiti Air
 
Tel: 03 9769 2407
Emel : shaha@upm.edu.my
ORCID: -
Google Scholar: Shaharudin MS
ResearchGate: - 
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Ng Yee Guan (Dr.)
BSc Environmental & Occupational Health (UPM), PhD Occupational Safety and Health (UPM)
Kepakaran: Ergonomik dan Kesihatan Pekerjaan
 
Tel: -
Emel : shah86zam@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7373-2139
Google Scholar: YG Ng
ResearchGate: Yee Guan Ng
CV: [MUAT TURUN]
 
 
Vivien How (Dr.)
BSc Environmental & Occupational Health (UPM), PhD Enviromental Health (UPM)
Kepakaran: Penaksiran Risiko Bahan Kimia kepada Kesihatan, Pengurangan Risiko Bencana
 
Tel: -
Emel : vivien@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1067-9929
Google Scholar: Vivien How
ResearchGate: Vivien How
CV: [MUAT TURUN]
 
 
 
Rozaini Abdullah (Dr.)
Bachelor of Environmental Health (Hons.) (UKM), Master in Health Science (Biomedical science) (UKM), Ph.D in Toxicology (Wageningen University, Netherlands)
Kepakaran: Tosikologi Kimia dan Makanan
 
Tel: 03 8609 2975
Emel : rozainiabdullah@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0350-9289
Google Scholar: Rozaini Abdullah
ResearchGate: -
CV: [MUAT TURUN]
 
 
 
Nor Eliani Ezani (Dr.)
Bachelor of Environmental Health (Hons.) (UKM), MSc. Environmental Health, University  Strathclyde Glasgow (UK), PhD in Civil & Environmental Engineering, University of Strathclyde Glasgow (UK)
Kepakaran: Kesihatan Persekitaran, Permodelan Pencemaran Udara, Pencemaran Udara Urban
 
Tel: 03 8609 2937
Emel : elianiezani@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1162-2484
Google Scholar: Eliani Ezani
ResearchGate: Eliani Ezani
CV: [MUAT TURUN]
 

 

 

 

Kemaskini:: 09/07/2019 [ctkhatijah]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2585
B1566513297