Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan Dan Antarabangsa) | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» MENGENAI KAMI » TIMBALAN DEKAN » Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)

Kata-kata aluan Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 

Unit Penyelidikan dan Antarabangsa FPSK adalah sebuah unit yang diketuai oleh Timbalan Dekan Penyelidikan dan Antarabangsa dan mempunyai seramai 8 orang staf sokongan yang membantu dalam melancarkan aktiviti-aktiviti unit tersebut. Unit ini bertanggungjawab ke atas kesemua perjalanan aktiviti penyelidikan serta pengantarabangsaan fakulti yang selaras dengan visi dan misi fakulti serta universiti untuk menjadi sebuah gedung ilmu yang aktif menjalankan penyelidikan serta bertaraf antarabangsa terutama dalam bidang perubatan dan sains kesihatan.

Sejak penubuhan FPSK pada tahun 1996, aktiviti penyelidikan dan pengantarabangsaan telah berkembang pesat dikalangan pensyarah.Pelbagai anugerah penyelidikan telah dicapai oleh para pensyarah fakulti dan beberapa MOU/MOA juga telah ditandantangani bersama institusi pendidikan luar negara bagi meningkatkan aktiviti pengantarabangsaan. Selain itu, terdapat 2 buah bidang tujahan dalam bidang sains kesihatan yang aktif menjana output penyelidikan iaitu:

  1. Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Pemakanan dan Penyakit Tidak Berjangkit
  2. Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Genetik dan Perubatan Regeneratif (Genetics & Regenerative Medicine Research Centre)

Dalam usaha meningkatkan lagi aktiviti penyelidikan tersebut, sebuah unit penyelidikan klinikal (CRC) telah ditubuhkan pada bulan Ogos 2016 dan telah mula beroperasi sepenuhnya pada Oktober 2016. Antara aktiviti yang dijalankan adalah mengadakan perkhidmatan perundingan penyelidikan klinikal oleh panel-panel perunding yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah fakulti, bengkel-bengkel yang berkaitan dengan pengurusan penyelidikan serta penjanaan output penyelidikan samada dalam bentuk penerbitan jurnal atau harta intelek. Disamping itu, unit CRC juga akan bertanggungjawab menyelaras aktiviti penyelidikan Industry Sponsored Research (ISR) apabila Hospital Pengajaran UPM (HPUPM) beroperasi.

Selain itu, selaras dengan penubuhan HPUPM yang dijangka akan beroperasi pada 2019, unit ini juga bertanggungjawab untuk memantau aktiviti-aktiviti penyelidikan yang akan dijalankan oleh 4 buah pusat klinikal berfokus kepada bidang tujahan seperti berikut:

  1. Pusat Kecemerlangan Penyakit Strok UPM
  2. Pusat Kecemerlangan Kecederaan Sukan dan Pembedahan Artroskopik (Sports Injury and Arthroscopic Surgery Centre of Excellence – SIASCOE)
  3. Pusat Kecemerlangan Urologi (Putra Prostate Centre – PPP)
  4. Pusat Kecemerlangan Immunologi Klinikal dan Allergi

Penubuhan pusat tersebut adalah untuk menjadikan FPSK dan HPUPM khususnya sebagai peneraju dalam bidang rawatan, penyelidikan dan inovasi dalam bidang tujahan tersebut di Malaysia.

 

Sekian, terima kasih.

 

PROFESOR MADYA DR. NORMALA IBRAHIM
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)
Tel: +603-9769 2502
Emel: normala_ib@upm.edu.my

 

Senarai staf

 

NAMA Profesor Madya Dr. Normala Ibrahim
JAWATAN Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)
EMEL normala_ib@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2501
NAMA Puan Norshida Ahmad
JAWATAN Setiausaha
EMEL a_norshida@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2501

 

NAMA Pn. Siti Maryam Othman
JAWATAN Penolong Pendaftar Kanan
EMEL sitimaryam@upm.edu.my
TELEFON 03 9679 2504

 

Unit Penyelidikan dan Antarabangsa

NAMA Puan Zulhaini Jusoh
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O)
EMEL zulhainij@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2804
NAMA Encik Mohd. Nor Rizal Sulaiman
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O)
EMEL nuox@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2805
NAMA Puan Sohaya Zainuddin
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O)
EMEL sohaya@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2806
NAMA Encik Nuzul Shazli Zulnaidi
JAWATAN Pembantu Operasi
EMEL nuzulshazli@upm.edu.my
TELEFON 03 8947 2552
 
NAMA Cik Nur Hafifah Hasry
JAWATAN PSH
EMEL nurhafifahasry16@gmail.com
TELEFON 03 8947 2367

Unit Ujikaji Haiwan

NAMA Encik Amir Luqman
JAWATAN PSH
EMEL amirluqmanz93@gmail.com
TELEFON 03 8947 2711

 

 

 

Kemaskini:: 08/08/2019

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2585
B1566342447