Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan Dan Antarabangsa) | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» MENGENAI KAMI » TIMBALAN DEKAN » Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)

Kata-kata aluan Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 

Unit Penyelidikan dan Antarabangsa FPSK adalah sebuah unit yang diketuai oleh Timbalan Dekan Penyelidikan dan Antarabangsa dan mempunyai seramai 8 orang staf sokongan yang membantu dalam melancarkan aktiviti-aktiviti unit tersebut. Unit ini bertanggungjawab ke atas kesemua perjalanan aktiviti penyelidikan serta pengantarabangsaan fakulti yang selaras dengan visi dan misi fakulti serta universiti untuk menjadi sebuah gedung ilmu yang aktif menjalankan penyelidikan serta bertaraf antarabangsa terutama dalam bidang perubatan dan sains kesihatan.

Sejak penubuhan FPSK pada tahun 1996, aktiviti penyelidikan dan pengantarabangsaan telah berkembang pesat dikalangan pensyarah.Pelbagai anugerah penyelidikan telah dicapai oleh para pensyarah fakulti dan beberapa MOU/MOA juga telah ditandantangani bersama institusi pendidikan luar negara bagi meningkatkan aktiviti pengantarabangsaan. Selain itu, terdapat 2 buah bidang tujahan dalam bidang sains kesihatan yang aktif menjana output penyelidikan iaitu:

  1. Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Pemakanan dan Penyakit Tidak Berjangkit
  2. Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Genetik dan Perubatan Regeneratif (Genetics & Regenerative Medicine Research Centre)

 

Dalam usaha meningkatkan lagi aktiviti penyelidikan tersebut, sebuah unit penyelidikan klinikal (CRC) telah ditubuhkan pada bulan Ogos 2016 dan telah mula beroperasi sepenuhnya pada Oktober 2016. Antara aktiviti yang dijalankan adalah mengadakan perkhidmatan perundingan penyelidikan klinikal oleh panel-panel perunding yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah fakulti, bengkel-bengkel yang berkaitan dengan pengurusan penyelidikan serta penjanaan output penyelidikan samada dalam bentuk penerbitan jurnal atau harta intelek. Penjenamaan Semula Unit Penyelidikan Klinikal (CRC) kepada Unit Sokongan Penyelidikan Fakulti (Faculty Research Support Unit) (FRSU) di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, UPM telah dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Fakulti (MPF) Ke-135 pada 2 Jun 2021, dan dibincangkan semula pada MPF Ke-136 pada 7 Julai 2021, dan Mesyuarat Jawatankuasa Koordinasi antara FPSK dan HPUPM pada 23 Julai 2021 bersetuju terhadap penjenamaan semula unit ini.

 

Sekian, terima kasih.

 

PROFESOR DR. RUKMAN AWANG HAMAT
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)
Tel: +603-9769 2501
Emel: upa_medic@upm.edu.my

 

 

 TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN DAN ANTARABANGSA)
   
   
NAMA Profesor Dr. Rukman Awang Hamat
JAWATAN Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)
EMEL rukman@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2501

 

PENYELARAS
   
NAMA Nur Raihana Ithnin (Dr)
JAWATAN Penyelaras Penyelidikan FPSK
EMEL raihana@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2959


NAMA Cheah Pike See (Prof. Madya Dr.) 
JAWATAN Penyelaras Rumah Haiwan FPSK
EMEL cheahpikesee@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2302
PAUTAN  Rumah Haiwan FPSK


NAMA Geeta Appannah (Prof. Madya Dr.)
JAWATAN Penyelaras Pengantarabangsaan FPSK
EMEL geeta@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2471


   
NAMA Sharmili Vidyadaran (Prof. Dr.)
JAWATAN Penyelaras Makmal PutraLMAS
EMEL sharmili@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2376

 

SETIAUSAHA
   
NAMA Puan Norshida Ahmad
JAWATAN Setiausaha Pejabat
EMEL a_norshida@upm.edu.my / upa_medic@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2501

 

 PENOLONG PENDAFTAR
   
NAMA Encik Mohamad Taufik Rahmat
JAWATAN Penolong Pendaftar
EMEL taufikrahmat@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2504

 

UNIT GERAN PENYELIDIKAN
   
NAMA Puan Zulhaini Jusoh
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
EMEL zulhainij@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2804


NAMA Puan Sohaya Zainuddin
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O)
EMEL sohaya@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2806
   

 

UNIT KEWANGAN PENYELIDIKAN
   
NAMA Encik Mohd. Nor Rizal Sulaiman
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
EMEL nuox@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2805


NAMA Encik Nuzul Shazli Zulnaidi
JAWATAN Pembantu Operasi
EMEL nuzulshazli@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2805
   

 

UNIT DATA PENERBITAN DAN PENYELIDIKAN
   
NAMA Encik Muhammad Qayyum Alemilhadie Sulaiman
JAWATAN Pegawai Eksekutif 3
EMEL qayyumalemilhadie@upm.edu.my/upa_medic@upm.edu.my
TELEFON  03 9769 2861

 

UNIT UJIKAJI HAIWAN
   
NAMA Puan Farhatani Mahmud
JAWATAN Pegawai Sains Kanan
EMEL farhatani@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2389


   
NAMA Encik Mohd Amirul Najwa Mohd Azmi
JAWATAN Pembantu Veterinar
EMEL mohdamirul@upm.edu.my
TELEFON  

 

MALAYSIAN JOURNAL OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES (MJMHS)
   
NAMA Cik Amirah Farzana Jamaludin
JAWATAN Pegawai Eksekutif 3
EMEL farzana.jamaludin@upm.edu.my / mjmhs@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2367

 

 

Kemaskini:: 06/12/2022 [taufikrahmat]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2300
03 9769 2585
WWCBLAx~