Prosedur Operasi Standard (SOP) Penyelidikan | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» PENYELIDIKAN » Prosedur Operasi Standard (SOP) Penyelidikan

Prosedur Operasi Standard (SOP) Penyelidikan

Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa) telah mengambil inisiatif mewujudkan prosedur operasi standard (SOP) bagi proses yang terlibat dalam penyelidikan dan penerbitan. SOP ini adalah berdasarkan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 yang telah disesuaikan dengan proses kerja di Fakulti.

 SENARAI SOP

 Pengurusan Penyelidikan

 

Pengurusan Kewangan Penyelidikan

 • Pengurusan Kewangan Pembelian Terus Bekalan
 • Pengurusan Kewangan Penyelenggaraan Tentukur
 • Pengurusan Kewangan Aset Inventori
 • Pengurusan Kewangan Pembayaran Pesanan Belian
 • Pengurusan Kewangan Pembayaran Tuntutan

 

Pengurusan Data RU Fakulti

 • Seksyen A: Maklumat Umum
 • Seksyen B: Kuantiti dan Kualiti Penyelidik
 • Seksyen C: Kuantiti dan Kualiti Penyelidikan
 • Seksyen D: Kuantiti dan Kualiti Pasca Siswazah
 • Seksyen E: Inovasi
 • Seksyen F: Khidmat Profesional dan Hadiah
 • Seksyen G: Jaringan dan Jangkauan

 

Pengurusan Rumah Haiwan

 • Pendaftaran Penggunaan Rumah Haiwan
 • Pinjaman/Sewaan peralatan (Sangkar Tikus/ Botol Minuman/ Tong Simpanan Palet)
 • Penggunaan Alat Penimbang/ Balang Eutanasia
 • Penyimpanan Bahan Ujikaji Di Dalam Peti Sejuk Beku -80°C / Peti Sejuk (Chiller)
 • Pembuangan Sisa Karkas (Setiap Hari Khamis Jam 8.00 Pagi)
 • Pembuangan Sisa Karkas (Setiap Hari Khamis Jam 8.00 Pagi)
 • Tempahan Penggunaan Bilik Penyelidikan Haiwan di Rumah Haiwan
 • Pemulangan Tempahan Penggunaan Bilik Penyelidikan Haiwan di Rumah Haiwan

 

Pengurusan Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences (MJMHS)

 • Pengurusan MJMHS
 • Permohonan Pesanan Belian Untuk MJMHS
 • Proses Pembayaran Percetakkan MJMHS
 • Proses Edaran MJMHS

 

Pengurusan CRC

 • Proses Tempahan Temujanji CRC

 

Pengurusan MoU/ MoA

 • Proses Pengurusan Mou/ MoA

 

 Pengurusan Lawatan Antarabangsa

 • Proses Pengurusan Lawatan Antarabangsa

Kemaskini:: 26/02/2019 [sazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566343588