Kelulusan | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» PERKHIDMATAN » Kelulusan

Kelulusan

  1. Permohonan akan diluluskan oleh setiap Ketua Jabatan berkenaan.

  2. Tiada tempoh sah laku. Semua permohonan akan diproses mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

 

Kemaskini:: 03/10/2022 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

WWEBQA1:16:07