Program Akademik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Kejururawatan » Program Akademik

Program Akademik

 

Program Bacelor Kejururawatan di UPM mula ditawarkan pada tahun 2004 dengan mengambil pelajar lepasan diploma kejururawatan dan jangkamasa program adalah selama 2 tahun. Bermula September 2012, program Bacelor Kejururawatan 4 tahun mula ditawarkan . Pada bulan September tahun 2014, program pasca siswazah; Sarjana sains (tesis) dan PhD (tesis) dalam bidang kejururawatan mula ditawarkan.

 

Syarat-syarat kemasukan

 

2.1       Pra Siswazah: Bacelor Kejururawatan dengan Kepujian 

 

Semua pelajar- pelajar mesti memenuhi syarat – syarat kemasukan seperti yang

ditetapkan KPM dan Senat UPM, serta memenuhi garis panduan Lembaga

Jururawat Malaysia.

 

Untuk Pelajar Tempatan:

Kelayakan minimum STPM

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

 Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75;

dan

 Memenuhi syarat kemasukan Lembaga Jururawat Malaysia;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam satu (1)       daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology*/ Chemistry / Physics / Science / Applied Science;
 • Mathematics / Additional Mathematics;
 • Bahasa Inggeris;

 

*Calon mesti mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam matapelajaran Biology pada peringkat SPM.

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English   Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk   peperiksaan sehingga tahun 2020;

dan

 Lulus temuduga dan saringan khas yang ditetapkan.

Kelayakan minimum Matrikulasi dan Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

 Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75;

dan

 Memenuhi syarat kemasukan Lembaga Jururawat Malaysia;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam satu (1)       daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology* / Chemistry / Physics / Science / Applied Science;
 • Mathematics / Additional Mathematics;
 • Bahasa Inggeris;

 

*Calon mesti mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam matapelajaran        Biology pada peringkat SPM.

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English   Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk   peperiksaan sehingga tahun 2020;

dan

 Lulus temuduga dan saringan khas yang ditetapkan.

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

 Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh   Senat UPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 (tiada pemindahan   kredit);

atau

 Memiliki Diploma dalam bidang Kejururawatan yang diiktiraf oleh Lembaga Jururawat   Malaysia dan Senat UPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK   2.75 serta dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang kejururawatan   (pemindahan kredit dibenarkan);

dan

 Mempunyai Sijil Pengamalan Tahunan terkini dari Lembaga Jururawat Malaysia;

dan

 Memenuhi syarat kemasukan Lembaga Jururawat Malaysia;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM atau kelayakan           yang setara dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology* / Chemistry / Physics / Science / Applied Science;
 • Mathematics / Additional Mathematics / Elementary Mathematics;
 • Bahasa Inggeris;

 

*Calon mesti mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam matapelajaran              Biology pada peringkat SPM.

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English   Test(MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk   peperiksaan sehingga tahun 2020;

dan

 Lulus temuduga dan saringan khas yang ditetapkan.

 

Untuk Pelajar Antarabangsa:

 Kelayakan Minimum untuk STPM/Setaraf 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

 Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75/4.00;

dan

 Memenuhi syarat kemasukan Lembaga Jururawat Malaysia;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM atau kelayakan yang   setara dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology*/ Chemistry / Physics / Science / Applied Science;
 • Mathematics / Additional Mathematics;
 • Bahasa Inggeris;

 

*Calon mesti mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam matapelajaran Biology       pada peringkat SPM atau kelayakan yang setara. 

dan

 Mempunyai satu (1) kelayakan Kemahiran Bahasa Inggeris seperti di bawah:            

 • IELTS 5.5;
 • TOEFL 515/215/80 ;
 • Cambridge English Advance (CAE);
 • Cambridge English Profiency (CPE); Pearson Test of English (PTE); 

dan

 Lulus temuduga dan saringan khas yang ditetapkan.

 Kelayakan Minimum untuk Matrikulasi/Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

 Mendapat Sijil Matrikulasi/Asasi daripada Institusi yang diiktiraf dengan sekurang -   kurangnya PNGK 2.75/4.00;

dan

 Memenuhi syarat kemasukan Lembaga Jururawat Malaysia;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM atau kelayakan yang   setara dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology*/ Chemistry / Physics / Science / Applied Science;
 • Mathematics / Additional Mathematics;
 • Bahasa Inggeris;

 

*Calon mesti mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam matapelajaran   Biology pada peringkat SPM atau kelayakan yang setara. 

dan

 Mempunyai satu (1) kelayakan Kemahiran Bahasa Inggeris seperti di bawah:            

 • IELTS 5.5;
 • TOEFL 515/215/80 ;
 • Cambridge English Advance (CAE);
 • Cambridge English Profiency (CPE); Pearson Test of English (PTE); 

dan

 Lulus temuduga dan saringan khas yang ditetapkan.

Kelayakan Minimum Diploma

 Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

 Mendapat Diploma daripada Institusi yang diiktiraf dengan sekurang-kurangnya   PNGK 2.75/4.00;

dan

 Memenuhi syarat kemasukan Lembaga Jururawat Malaysia;

dan

 Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai  yang diiktiraf oleh Senat UPM dengan   mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 (tiada pemindahan kredit);

atau

 Memiliki Diploma dalam bidang Kejururawatan daripada institusi yang diiktiraf oleh   Lembaga Jururawat   Malaysia (LJM) dan Senat UPM dengan mendapat sekurang -   kurangnya PNGK 2.75 serta dua (2) tahun pengalaman kerja klinikal dalam   kejururawatan (pemindahan kredit dibenarkan);

dan

 Memiliki Sijil Amalan Sementara (TPC) bagi jururawat dari LJM;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM atau kelayakan yang   setara dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology* / Chemistry / Physics / Science / Applied Science;
 • Mathematics / Additional Mathematics / Elementary Mathematics;
 • Bahasa Inggeris;

 

*Calon mesti mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam matapelajaran Biology     pada peringkat SPM atau kelayakan yang setara;                                                                                                                                                                           

dan

 Mempunyai satu (1) kelayakan Kemahiran Bahasa Inggeris seperti di bawah:            

 • IELTS 5.5;
 • TOEFL 515/215/80 ;
 • Cambridge English Advance (CAE);
 • Cambridge English Profiency (CPE); Pearson Test of English (PTE); 

                                                             dan                                                                     

 Lulus temuduga dan saringan khas yang ditetapkan.

 

Program Ijazah Sarjana/ Master Sains (Kejururawatan)

 1. Calon mestilah memperoleh Ijazah/Bacelor yang berkaitan atau kelulusan yang setaraf dengannya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 ke atas; 
 2. Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan atau dengan bidang yang ditawarkan tidak kurang daripada tiga (3) tahun. 
 3. Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia atau yang setaraf ; dan 

Pelajar Dalam Negara 

 1. Memperolehi Sijil Amalan Tahunan; dan 
 2. Mempunyai kemahiran dalam Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya kredit dalam Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau lulus kursus Bahasa Inggeris di peringkat Diploma dan Ijazah atau setaraf. 

 Pelajar Luar Negara

 1.  Mempunyai Temporary Practicing Certificate 
 2.  Mempunyai kemahiran dalam Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya TOEFL 550
 3.  atau IELTS Band 6.0. 

Program Doktor Falsafah (Kejururawatan)

 1. Calon mestilah memperoleh sekurang-kurangnya PNGK 3.0 di peringkat Master Sains atau mempunyai Master Sains dengan pengalaman kerja dalam bidang berkaitan program yang dipohon tidak kurang tiga (3) tahun. 
 2. Calon yang mempunyai Ijazah / Bacelor Sains dalam bidang yang berkaitan dengan Kepujian Kelas Satu atau PNGK 3.75 layak dipertimbangkan untuk terus masuk ke program Ph.D. 
 3. Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia atau yang setaraf ; 

Pelajar Dalam Negara

 1. Memperolehi Sijil Amalan Tahunan; dan 
 2. Mempunyai kemahiran dalam Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya kredit dalam Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau lulus kursus Bahasa Inggeris di peringkat Diploma dan Ijazah atau setaraf

  Pelajar Luar Negara

 1. Mempunyai Temporary Practicing Certificate; dan 
 2. Mempunyai kemahiran dalam Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya TOEFL 550  
 3. atau IELTS Band 6.0

 

 

Kemaskini:: 07/02/2023 [mukhriz]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2300
03 9769 2585
WWEBQAO~