PENGENALAN | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» MENGENAI KAMI » PENGENALAN

PENGENALAN

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ditubuhkan pada 1 Ogos 1996 melalui percantuman Jabatan Sains Bioperubatan dari Fakulti Veterinar dan Sains Penternakan dengan Jabatan Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dari Fakulti Ekologi Manusia dan mewujudkan Fakulti Sains Perubatan yang baru.

Kini Fakulti telah berkembang kepada enam belas jabatan.

Kemaskini:: 09/10/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1566343738