Pejabat Timbalan Dekan (Akademik Perubatan) | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» MENGENAI KAMI » TIMBALAN DEKAN » Pejabat Timbalan Dekan (Akademik Perubatan)

Pejabat Timbalan Dekan (Akademik Perubatan)

Kata-kata aluan Timbalan Dekan (Akademik Perubatan)

 

Assalamualaikum w.b.t & Salam Sejahtera

Saya amat gembira untuk mengalu-alukan anda ke laman web kami.

FPSK UPM menawarkan Program Perubatan Ijazah Pertama (Program Doktor Perubatan) dan Pasca Siswazah Perubatan (Program Sarjana Perubatan). Program Doktor Perubatan merupakan program 5 tahun. Ia terdiri daripada tahun Pra Klinikal (2 tahun) dan tahun klinikal (3 tahun). Manakala Program Sarjana Perubatan adalah program 4 tahun.

Pendidikan merupakan jambatan untuk mencapai kecemerlangan, integriti dan akauntabiliti. Manakala perubatan melibatkan interaksi dengan pesakit dan memahami keadaan persekitaran kita. Oleh itu kami komited untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan kemahiran di kalangan pelajar dengan perspektif yang sihat, merendah diri  dan pembelajaran sepanjang hayat.

Sejak penubuhan program perubatan, kurikulum perubatan telah berubah selari dengan kemajuan semasa. Kurikulum ini merangkumi pendekatan holistik, melibatkan integrasi pengetahuan, komunikasi doktor dan pesakit, perubatan kemanusiaan dan pembentukan profesional. Ia dibentuk dan dibina berasaskan yang terbaik dari apa yang sedia ada  disamping menambah bidang terkini serta menambahbaik program melalui kolaborasi dengan fakulti veterinar, teknologi dan pendidikan. ‘Pembelajaran adalah perkongsian, perkongsian adalah pembelajaran’.

Lanskap pengajaran dan pembelajaran landskap telah berubah dari tahun ke tahun. Revolusi industri (IR 4.0) telah membuka laluan baru kepada transformasi pendidikan. Pelajar-pelajar perubatan adalah pemimpin masa depan di dalam bidang perubatan. Oleh itu, pendidikan yang sesuai adalah penting untuk tenaga kerja pada masa hadapan. Selari dengan itu, aspek utama pendidikan perubatan iaitu kandungan, pedagogi dan struktur perlu berubah. Fleksibiliti kognitif untuk menangani kerumitan dan kemahiran pembelajaran diri untuk kekal relevan dalam era perubahan yang pesat telah digabungkan dalam kurikulum.

Model Bloom (Kognitif, Afektif dan Psikomotor) digunakan dalam pendekatan pendidikan perubatan disamping menekankan domain kognitif tahap yang tinggi iaitu aplikasi, analisis dan Evaluating. Pembelajaran mendalam ditekankan kepada pelajar-pelajar. Ia merangkumi pembelajaran berasaskan blended, projek, senario dan amalan. ‘Learning by doing’ ditekankan untuk melatih graduan. Ini dapat dicapai melalui praktikal di makmal dan makmal kemahiran klinikal serta pengajaran tepi katil.

Kurikulum ini juga adalah bertujuan untuk melahirkan graduan yang berkeupayaan untuk berfikir secara kritikal. ‘Soft skill’ ditekankan untuk meningkatkan kesedaran, komunikasi dan penjagaan pesakit. Kami percaya bahawa pembelajaran sepanjang hayat merupakan sebahagian daripada kehidupan profesional.

Akhirnya, melalui mentor, kejurulatihan, rangkaian dan pembelajaran melalui tindakan kami berhasrat untuk menghasilkan  doktor dan pakar perubatan yang berpengetahuan dan belas kasihan dengan integriti yang tinggi dan rasa hormat untuk memperbaiki kehidupan untuk semua.

Terima kasih.

 

PROFESOR MADYA DR. ROSLIZA MANAF
Timbalan Dekan (Akademik Perubatan)
Tel: +603 9769 2608
Emel: tdmedic@upm.edu.my/ rosliza_abmanaf@upm.edu.my

 


 

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK PERUBATAN)

 

NAMA Prof. Madya Dr. Rosliza Abdul Manaf
JAWATAN Timbalan Dekan (Akademik Perubatan)
EMEL rosliza_abmanaf@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2608

 

SETIAUSAHA
   
NAMA Pn. Sharifah Sharliza Syed Aualadali
JAWATAN Setiausaha
EMEL shsharliza@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2608

 

STAF PENGURUSAN
   
NAMA En. Mohd Khairi Hasan
JAWATAN Penolong Pendaftar Kanan
EMEL h_khairi@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2999


NAMA En. Sazwan Ishak
JAWATAN Pegawai Eksekutif
EMEL sazwan.ishak@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2370

 

UNIT SISWAZAH (MD)
   
NAMA Puan Siti Zuraida Shahardin
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O) (Praklinikal)
EMEL sh_zuraida@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2595


NAMA Pn. Siti Nor Husaine Husin
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O) (Klinikal)
EMEL norhusaine@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2590


NAMA En.Ahmad Nur Haziq Ahmad Fouzi
JAWATAN Pembantu Tadbir (P/O)
EMEL ahmadnurhaziq@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2590


NAMA Cik Suriani Saaroni
JAWATAN Pegawai Eksekutif
EMEL suriani@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2598
   
NAMA En. Mohd Esham Husain
JAWATAN Pembantu Operasi
EMEL m_ehsam@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2590

 

UNIT SISWAZAH (MMed/ MPH/ DrPH)
   
NAMA Cik Aswani Farhana Mohd Noh
JAWATAN Pegawai Eksekutif
EMEL aswani@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2598


NAMA Cik Irdina Idleen Md. Jalal
JAWATAN Pegawai Eksekutif
EMEL irdinaidleen@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2598
   
NAMA En. Ahmad Ammar Azhar
JAWATAN Pegawai Eksekutif
EMEL ahmadammar@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2598

 

UNIT MAKMAL KEMAHIRAN KLINIKAL
   
NAMA Pn. Maziana Mokhtar
JAWATAN Juruteknik Perubatan
EMEL maziana@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2580

 

UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN PERUBATAN (MERIU)

Pengerusi

NAMA Prof. Madya Dr. Rosliza Abdul Manaf
JAWATAN Timbalan Dekan (Akademik Perubatan)
EMEL rosliza_abmanaf@upm.edu.my
TELEFON 03 8947 2608

 

Ahli MERIU

NAMA Dr. Siti Khadijah Adam
JAWATAN Ketua MERIU/ Pensyarah Kanan
EMEL sk.adam@upm.edu.my
TELEFON 03 8947 2354


NAMA Dr. Rafidah Hod
JAWATAN Pensyarah Perubatan Kanan
EMEL rafidahhod@upm.edu.my
TELEFON 03 8947 2452


NAMA En. Amierul Shafiq Mohd Ridhwan
JAWATAN Pegawai Eksekutif
EMEL amierul@upm.edu.my
TELEFON 03 9769 2590

Kemaskini:: 06/12/2022 [h_khairi]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2300
03 9769 2585
WWCBKA3~