Jawatankuasa Institusi Penjagaan Dan Penggunaan Haiwan (IACUC) | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» PENYELIDIKAN » Jawatankuasa Institusi Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC)

Jawatankuasa Institusi Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC)

Tanggungjawab utama Institusi Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC) adalah untuk memastikan bahawa penjagaan dan penggunaan haiwan untuk tujuan saintifik adalah berperikemanusiaan dan beretika, (mematuhi garis panduan). IACUC juga memastikan penggunaan haiwan untuk penyelidikan adalah dibenarkan dengan menggabungkan prinsip-prinsip Penggantian, Pengurangan dan Penghalusan.

 

Kemaskini:: 08/08/2019 [sazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566344094