PERKHIDMATAN | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

*

Perkhidmatan ini disediakan oleh Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra...selanjutnya...
Setiap permohonan perlu mengisi borang permohonan perkhidmatan makmal. Borang permohonan bersama...selanjutnya...
Permohonan boleh dibuat kepada Jabatan yang berkenaan. Caj yang dikenakan adalah bergantung...selanjutnya...
Sila muat turun borang permohonan perkhidmatan. Borang permohonan yang lengkap diisi perlu...selanjutnya...
Permohonan akan diluluskan oleh setiap Ketua Jabatan berkenaan. Tiada tempoh sah laku. Semua...selanjutnya...
http://viapaygate.upm.edu.my/action.do?do=qczkojUSHK...selanjutnya...
BWDcUAP:20:32