Staf Akademik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Radiologi » Staf Akademik

Staf Akademik

 

 KETUA JABATAN

   
NAMA Hasyma Binti Abu Hassan (Prof. Madya Dr.)
KELAYAKAN MB.BCh.BAO (Dublin), MMed (Radiologi)(UM) 
KEPAKARAN Klinikal Radiologi/Pediatrik Radiologi
JAWATAN Ketua Jabatan Radiologi
EMEL hasyma@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2515
ORCID  
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE Hasyma_Abu_Hassan
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]

 

 PROFESOR

   


NAMA Ahmad Sobri Muda (Prof. Dr.)
KELAYAKAN MD (UKM), MMed (Radiologi)(USM)
KEPAKARAN Klinikal Radiologi/Neuroradiologi & Neurointervensi
JAWATAN Profesor
EMEL asobri@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2518
ORCID orcid.org/0000-0003-1785-0661
GOOGLE SCHOLAR Ahmad Sobri Muda
RESEARCHGATE Ahmad Sobri Muda
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


   
NAMA Fathinul Fikri Ahmad Saad (Prof. Dr.)
KELAYAKAN MBBS (UM), MMed (Radiologi)(UKM) 
KEPAKARAN
Klinikal Radiologi/Pengimejan Radionuklid
JAWATAN Profesor Madya Perubatan
EMEL fathinulfikri@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 1641
ORCID orcid.org/0000-0002-0499-7747
GOOGLE SCHOLAR Fathinul Fikri Ahmad Saad
RESEARCHGATE Fathinul Fikri Ahmad Saad
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]
   

 PROFESOR MADYA PERUBATAN

   
NAMA Subapriya a/p Suppiah (Prof. Madya Dr.)
KELAYAKAN MD (USM), MMed (Radiologi)(UM)
KEPAKARAN Klinikal Radiologi/Pengimejan Radionuklid
JAWATAN Profesor Madya Perubatan
EMEL subapriya@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2913
ORCID orcid.org/0000-0002-2495-6408
GOOGLE SCHOLAR Subapriya Suppiah
RESEARCHGATE Subapriya Suppiah
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


NAMA Suraini Mohamad Saini (Prof. Madya Dr.)
KELAYAKAN MD (USM), MMed (Radiologi)(UM)
KEPAKARAN Klinikal Radiologi/Radiologi Muskuloskeletal
JAWATAN Profesor Madya Perubatan
EMEL surainims@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2510
ORCID orcid.org/0000-0002-5561-1680
GOOGLE SCHOLAR Suraini Mohamad Saini
RESEARCHGATE Suraini Mohamad Saini
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


NAMA Ezamin Abdul Rahim (Prof. Madya Dr.)
KELAYAKAN MD (UKM), MMed (Radiologi)(UKM)
KEPAKARAN
Klinikal Radiologi/Neuroradiologi & Neurointervensi
JAWATAN Profesor Madya Perubatan
EMEL ezamin@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2519
ORCID orcid.org/0000-0002-0397-8472
GOOGLE SCHOLAR Ezamin Abdul Rahim
RESEARCHGATE Ezamin Abdul Rahim
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


NAMA Hasyma Binti Abu Hassan (Prof. Madya Dr.)
KELAYAKAN MB.BCh.BAO (Dublin), MMed (Radiologi)(UM) 
KEPAKARAN Klinikal Radiologi/Pediatrik Radiologi
JAWATAN Profesor Madya Perubatan
EMEL hasyma@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2515
ORCID  
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE  
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


 

NAMA Suzana Ab. Hamid (Prof. Madya Dr.) 
KELAYAKAN MD (USM), MMed (Radiologi)(UM)
KEPAKARAN Klinikal Radiologi/Pengimejan Kardiovaskular
JAWATAN Profesor Madya Perubatan
EMEL suzana@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2521
ORCID orcid.org/0000-0001-5850-1260
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE Suzana Ab.Hamid
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


 

PROFESOR MADYA

 
 
NAMA Noramaliza Mohd Noor (Prof. Madya Dr.)
KELAYAKAN BSc. (Hons)(USM), MSc. (Hons)(USM),Ph.D (Surrey)
KEPAKARAN Fizik Perubatan/Dosimetri Perubatan
JAWATAN Profesor Madya
EMEL noramaliza@upm.edu.my
TELEFON  +603 9769 2519
ORCID orcid.org/0000-0001-8419-5383
GOOGLE SCHOLAR Noramaliza Mohd Noor
RESEARCHGATE Noramaliza Mohd Noor
SCOPUS AUTHOR ID  
CV  [MUAT TURUN]

  

 PENSYARAH PERUBATAN KANANNAMA
Norafida Bahari (Dr.)
KELAYAKAN
MD (USM), MMed (Radiologi)(UM)
KEPAKARAN Klinikal Radiologi
JAWATAN Pensyarah Perubatan Kanan
EMEL afidabahari@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2518
ORCID  
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE Norafida Bahari
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]

 

 

 PENSYARAH KANAN

   
NAMA
Nur Farhayu Omar (Dr.)
KELAYAKAN
BSc. (Hons)(USM),MSc.(Hons)(USM),Ph.D(Nottingham)
KEPAKARAN Fizik Perubatan/Magnetic Resonance Imaging
JAWATAN Pensyarah Kanan
EMEL farhayu@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2982
ORCID  
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE  
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]

 

 PENSYARAH PERUBATAN

   
NAMA
Idris Ibrahim (Dr.)
KELAYAKAN
MD (UGM)
KEPAKARAN Klinikal Radiologi
JAWATAN Pensyarah Perubatan
EMEL idris86@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2512
ORCID  
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE  
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


NAMA
Mohd Hazeman Zakaria (Dr.)
KELAYAKAN
MD (UPM)
KEPAKARAN Klinikal Radiologi
JAWATAN Pensyarah Perubatan
EMEL norafisyah@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2512
ORCID  
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE  
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


NAMA Mohamad Syafeeq Faeez Md Noh (Dr.)
KELAYAKAN
MD (UPM)
KEPAKARAN
Klinikal Radiologi
JAWATAN Pensyarah Perubatan
EMEL syafeeq@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2512
ORCID orcid.org/0000-0001-9386-8914
GOOGLE SCHOLAR Mohammad Syafeeq Faeez Md Noh
RESEARCHGATE Mohamad Syafeeq Faeez Md Noh
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


NAMA Dr. Anas Tharek (Dr.)
KELAYAKAN
MD (Moscow Medical Academy)
KEPAKARAN
Klinikal Radiologi
JAWATAN Pensyarah Perubatan
EMEL anastharek@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2512
ORCID  
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE  
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


NAMA  Soo Tze Hu (Dr.)
KELAYAKAN
MD (UKM)
KEPAKARAN Klinikal Radiologi
JAWATAN Pensyarah Perubatan
EMEL suzyhuai88@upm.edu.my
TELEFON +603 9769 2512
ORCID  
GOOGLE SCHOLAR  
RESEARCHGATE  
SCOPUS AUTHOR ID  
CV [MUAT TURUN]


Kemaskini:: 25/09/2023 [mukhriz]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2585
SWMFAAY~