Jabatan Radiologi | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Radiologi

Jabatan Radiologi

Sebelum ini,  Jabatan Pengimejan merupakan Unit Pengimejan yang diletakkan dibawah Jabatan Perubatan, FPSK. Bermula tahun 2006 unit ini telah dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengimejan dan beroperasi sepenuhnya di Kampus Serdang. Beraspirasi menjadi Jabatan yang kehadapan dalam Pendidikan Radiologi, Penyelidikan dan Pusat Kecemerlangan dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik dengan peralatan diagnostik dan pengimejan yang tercanggih.

Kemaskini:: 19/11/2020 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMFAAi:00:51