Staf Akademik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Sains Bioperubatan » Staf Akademik

Staf Akademik

Ketua Jabatan

 
Thilakavathy Karuppiah (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Genetik Manusia dan Haiwan, Sel Stem, Biologi Molekul
 
Tel : +603 8947 2652
e-mail : thilathy@upm.edu.my
ORCID :
Google Scholar : Karuppiah Thilakavathy
ResearchGate : Thilakavathy Karuppiah
CV : Download 
 

Profesor

 
Muhammad Nazrul Hakim Abdullah (Prof. Dr.)
Kepakaran : Farmakologi
 
Tel : +603 8947 2342
e-mail : nazrulh@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-1059-1436
Google Scholar :
ResearchGate : Muhammad Nazrul Hakim Abdullah
CV : Download
 
 
Daud Ahmad Israf Ali (Prof. Dr.)
Kepakaran : Biologi Sel dan Imunologi
 
Tel : +603 8947 2337
e-mail : daudaia@upm.edu.my
ORCID :
Google Scholar : Daud A. Israf
ResearchGate : Daud Ahmad Israf Ali
CV : Download
 
 
Mohd Roslan Sulaiman (Prof. Dr.)
Kepakaran : Fisiologi
 
Tel : +603 8947 2346
e-mail : kandungan/mrs-4588@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0002-4580-1296
Google Scholar : Professor Dr Mohd Roslan Sulaiman
ResearchGate : Mohd Roslan Sulaiman
CV : Download
 
 
Patimah Ismail (Prof. Dr.)
Kepakaran : Genetik
 
Tel : +603 8947 2314
e-mail : patimah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-7154-9269
Google Scholar : Patimah Ismail
ResearchGate : Patimah Ismail
CV : Download
 
 
Rozita Rosli (Prof. Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 8947 2497
e-mail : rozita@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-3071-6205
Google Scholar : 
ResearchGate : Rozita Rosli
CV : Download
 
 
Cheah Yoke Kqueen (Prof. Dr.)
Kepakaran : Kejuruteraan Genetik, Biologi Molekul dan Bioinformatik
 
tel : +603 8947 2343
e-mail : ykcheah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-9258-3749
Google Scholar : Yoke Kqueen Cheah
ResearchGate : Yoke Kqueen Cheah
CV : Download
 

Profesor Madya

 
Latifah Saiful Yazan (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Sains Bioperubatan/Bioteknologi
 
Tel : +603 8947 2308
e-mail : latifahsy@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-7712-4990
Google Scholar :
ResearchGate : Latifah Saiful Yazan
CV : Download
 
 
Mohd Nasir Mohd Desa (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Mikrobiologi
 
Tel : +603 8947 2344
e-mail : mnasir@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-0200-4796
Google Scholar : Mohd Nasir Mohd Desa
ResearchGate : Mohd Nasir Mohd Desa
CV : Download 
 
 
Sabrina Sukardi (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Fisiologi Pembiakan
 
Tel : +603 8947 2340
e-mail : sabrina@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-5592-832X
Google Scholar : 
ResearchGate : Sabrina Sukardi
CV : Download 
 
 
Zainul Amiruddin Zakaria (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Farmakologi/ Toksikologi
 
Tel : +603 8947 2654
e-mail : zaz@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-5525-7821
Google Scholar : Zainul Amiruddin Zakaria
ResearchGate : Zainul Amiruddin Zakaria
CV : Download 
 
 
Roslida Abd Hamid @ Abd Razak (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Farmakologi dan Toksikologi
 
Tel : +603 8947 2341
e-mail : roslida@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-9239-6775
Google Scholar : 
ResearchGate : Roslida Abd Hamid
CV : Download 
 
 
Syahrilnizam Abdullah (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul 
 
Tel : +603 8947 2423
e-mail : syahril@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-6837-299X
Google Scholar : 
ResearchGate : researcher/2003040385_S_Abdullah
CV : Download 
 
 
Abdah Md Akim (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Biokimia
 
Tel : +603 8947 2301
e-mail : abdah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-5989-5804
Google Scholar : Abdah Akim
ResearchGate : Abdah Akim
CV : Download 
 
 
Enoch Kumar Perimal (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Fisiologi
 
Tel : +603 8947 2774
e-mail: enoch@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-2666-7340
Google Scholar : 
ResearchGate : Enoch Kumar Perimal
CV : Download 
 

Pensyarah Kanan

 
Ahmad Akira Omar Farouk (Dr.)
Kepakaran : Sains Farmaseutikal
 
Tel : +603 8947 2574
e-mail: ahmadakira@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-0235-2504
Google Scholar : Ahmad Akira
ResearchGate : researcher/2078375903_Ahmad_Akira_Omar_Farouk
CV : Download 
 
 
Fezah Othman (Dr.)
Kepakaran : Farmakologi dan Toksikologi
 
Tel : 03 8947 2333
e-mail: fezah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-0924-6264
Google Scholar :
ResearchGate : Fezah Othman
CV : Download 
 
 
Huzwah Khaza'ai (Dr.)
Kepakaran : Biokimia
 
Tel : +603 8947 2436
e-mail: huzwah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-6582-4903
Google Scholar :
ResearchGate : Huzwah Khaza'ai
CV : Download 
 
Manraj Singh Cheema (Dr.)
Kepakaran : Toksikologi
 
Tel : +603 8947 2660
e-mail : manraj@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-3763-3456
Google Scholar : Manraj Singh Cheema
ResearchGate : Manraj Singh Cheema
CV : Download
 
 
Mohd Khairi Hussain (Dr.)
Kepakaran : Farmakologi
 
Tel : +603 8947 2338
e-mail: khairi@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-6932-5650
Google Scholar : Mohd Khairi Hussain
ResearchGate :  Mohd Khairi Hussain
CV : Download 
 
 
Nur Fariesha Md Hashim (Dr.)
Kepakaran : Radiobiologi/Fisiologi
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: nurfariesha@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4361-2061
Google Scholar :
ResearchGate : researcher/2122009760_Nur_Fariesha_Md_Hashim 
CV : Download 
 
 
Seri Narti Edayu Sarchio (Dr.)
Imunologi
 
Tel : +603 8947 2538
e-mail: serinarti@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-9312-5288
Google Scholar : Seri Narti Edayu Sarchio
ResearchGate : Seri N E Sarchio
CV : Download 
 
 
Sharifah Sakinah Syed Alwi (Dr.)
Kepakaran : Biokimia
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: sh_sakinah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-6497-706X
Google Scholar : Sharifah Sakinah Syed Alwi
ResearchGate :  Sharifah Sakinah Syed Alwi
CV : Download 
 
 
Siti Farah Md Tohid (Dr.)
Kepakaran : Farmakologi dan Toksikologi
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: sitifarah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4772-1062
Google Scholar :
ResearchGate :  Siti Farah Md Tohid
CV : Download 
 
 
Suhaili Abu Bakar @ Jamaludin (Dr.)
Kepakaran : Genetik Manusia
 
Tel : +603 8947 2306
e-mail: suhaili_ab@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-2217-4509
Google Scholar : Suhaili Abubakar
ResearchGate : Suhaili Abu Bakar
CV : Download 
 
 
Tham Chau Ling (Dr.)
Isyarat Sel/Biologi Sel
 
Tel : +603 8947 2337
e-mail: chauling@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-9734-0372
Google Scholar : 
ResearchGate : Chau Ling Tham
CV : Download 
 
 
Hasiah Abd. Hamid (Dr.)
Kepakaran : Toksikologi
 
Tel : +603 8947 2307
e-mail: hasiah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4327-9211
Google Scholar : 
ResearchGate : Ab Hamid Hasiah
CV : Download 
 
 
Tengku Azam Shah Tengku Mohamad (Dr.)
Kepakaran : Anatomi Manusia
 
Tel : +603 8947 2335
e-mail: azamshah@upm.edu.my
ORCID :
Google Scholar : 
ResearchGate : Azam S Mohamad
CV : Download 
 
 
Zulkefley Othman (Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: zulkefley_os@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-6973-0747
Google Scholar : Zulkefley Othman
ResearchGate :  Zulkefley Othman 
CV : Download 
 
 
Norshariza Nordin (Dr.) 
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 8947 2650
e-mail: shariza@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-1019-0496
Google Scholar : Norshariza Nordin
ResearchGate : Norshariza Nordin
CV : Download 
 
 
Ling King Hwa (Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 8947 2564
e-mail: lkh@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-3968-7263
Google Scholar : King Hwa Ling
ResearchGate : King Hwa Ling
CV : Download 
 
 
Mok Pooi Ling (Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 8947 2695
e-mail: pooi_ling@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-9688-0716
Google Scholar : Mok Pooi-Ling 
ResearchGate : Pooi Ling Mok 
CV : Download 
 
 
Chau De Ming (Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 8947 2473
e-mail: deming@upm.edu.my
ORCID :
Google Scholar : 
ResearchGate :  
CV : Download 
 
 
Hanis Hazeera Harith (Dr.)
Kepakaran : Biologi Sel & Imunologi
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: hanishazeera@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-7066-8119
Google Scholar : 
ResearchGate : Hanis Harith
CV : Download
 
 
Melati Khalid (Dr.)
Kepakaran : Neurosains
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: melati@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-3202-7999
Google Scholar : 
ResearchGate :  researcher/76381312_Melati_Khalid
CV : Download 
 
 
Armania Nurdin (Dr)
Kepakaran : Sains Farmaseutikal
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: armania@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-7585-4594 0000-0002-4773-6854
Google Scholar : Armania Nurdin
ResearchGate : Nurdin Armania
CV : Download
 
 
Noraina Muhamad Zakuan (Dr)
Kepakaran : Fisiologi
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: noraina@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4386-0348
Google Scholar :
ResearchGate : 
CV : Download 
 
 
Nurshahira Sulaiman (Dr)
Kepakaran : Mikrobiologi
 
Tel : +603 8947 2763
e-mail: nurshahira@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-0668-141X
Google Scholar :
ResearchGate :   
CV : Download
 
 
Hasni Idayu Saidi (Dr)
Kepakaran : Biostatistik
 
Tel : +603 8947 2358
e-mail: hasniidayu@upm.edu.my
ORCID :
Google Scholar : 
ResearchGate :  
CV : Download 
 

Pensyarah

 
Elysha Nur Ismail (Puan)
Kepakaran : Vaksin Rekombinan
 
Tel : +603 8947 2768
e-mail: elysha@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-5695-4477
Google Scholar : Elysha Nur Ismail
ResearchGate : Elysha Nur Ismail
CV : Download 
 

Tutor

 
Nurul Akmaryanti Abdullah (Cik)
Kepakaran : Biologi Sinaran
 
Tel : +603 8947 2573
e-mail: nurulakmar@upm.edu.my
ORCID :
Google Scholar :
ResearchGate :  Nurul Akmaryanti Abdullah
CV : Download 
 

 

 

Kemaskini:: 08/08/2019 [sazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2585
B1566513623