Staf Akademik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Surgeri » Staf Akademik

Staf Akademik

KETUA JABATAN 

Khairul Asri b. Mohd Ghani@Mamat (Prof. Madya Dato' Dr.)
M.D, M.SURGERY(UKM), FRCS (Urol) Glasgow UK, Certified (MAL), Fellowship in Adv M.I.S (Tubingen, Germany)
 
Kepakaran : Urologi
 
Tel : +603-97692667
Emel : khairulasri@upm.edu.my
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-5026-5432
Google Scholar : https://scholar.google.com.my/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=KHAIRUL+ASRI+MOHD+GHANI&btnG=
ResearchGate : https://www.researchgate.net/search?q=KHAIRUL%20ASRI%20MOHD%20GHANI
CV : [MUAT TURUN]

 

PENSYARAH - PENSYARAH UNIT SURGERI AM 

Mohd Faisal bin Jabar (Prof. Madya Dr.)   KETUA UNIT 
B.Med Sci.(Hons), BMBS (UK), FRCS(ENG), SUBSPECIALTY (HEPATO & UPPER GI (AUSTRALIA)
 
Kepakaran :  Surgeri Am &  Surgeri Kolorektal 
 
Tel : +603-9762993
Emel : faisal@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=MOHD+FAISAL+JABAR&btnG=
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Liew Ngoh Chin (Prof. Dr.)
MBBS (INDIA), MS SURGERY (UM), FRCS (EDIN)
 
Kepakaran :  Surgeri Vaskular
 
Tel : +603-97692993
Emel : liewnc@upm.edu.my
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-6983-6258
Google Scholar : https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=LIEW+NGOH+CHIN&btnG=
ResearchGate : Liew Ngoh Chin
CV : [MUAT TURUN]
Abd Al-Rhman Hikmet Shaker Al-Azawi (Prof. Madya Dr.)
 
Kepakaran : Surgeri Am & Surgeri Payu Dara & Endokrin
 
Tel : +603-97692993
Emel : shaker@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Zubaidah bt Nor Hanipah(Prof. Madya Dr.)
MD (UPM), MS SURGERY (UKM) FELLOWSHIP IN BARIATRIC SURGERY (TAIWAN, USA)
 
Kepakaran : Surgeri Bariatrik & Surgeri Am
 
Tel : +603-97692657
Emel : n_baidah@upm.edu.my
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-1184-6987
Google Scholar :  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FE7mrYcAAAAJ
ResearchGate :Zubaidah bt Nor Hanipah(Dr.)
CV : [MUAT TURUN]
Lee Limi @ Limi Lee (Dr.)
MD (UPM), MS SURGERY (UM)
 
Kepakaran : Surgeri Vaskular
 
Tel : +603-97692993
Emel : leelimi@upm.edu.my
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-7937-8692
Google Scholar : https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=LEE+LIMI&btnG=
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Hizami bin Amin Tai (Dr.)   ( CUTI SUBKEPAKARAN 1.9.2018 hingga 31.8.2020 )
BM (SOUTHAMPTON) UK, MS SURGERY (UKM) 
 
Kepakaran : Surgeri Am
 
Tel : +603-97692993
Emel : hizamiamin@upm.edu.my
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-8930-673X
Google Scholar : https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=HIZAMI+AMIN+TAI&btnG=
ResearchGate : https://www.researchgate.net/search?q=HIZAMI%20AMIN%20TAI
CV : [MUAT TURUN]
Nik Qisti Fathi bin Nik Hisyamuddin Fathi (Dr.)
BMBS (NOTTINGHAM) UK, MS SURGERY (UKM)
 
Kepakaran : Surgeri Am
 
Tel : +603-97692993
Emel : nikqisti@upm.edu.my
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-9217-9105
Google Scholar : https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=NIK+QISTI+FATHI&btnG=
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Nur Suriyana bt Abd Ghani (Dr.)
MBBchBAO ( Ireland), MS SURGERY (UKM)
 
Kepakaran : Surgeri Am 
 
Tel : +603-97692993
Emel : nursuriyana@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Andy @ Adib bin Abdul Rahim (Dr.) PENSYARAH PELATIH
 
 
Kepakaran : Surgeri Am ( Lanjutan Cuti Belajar UKM - 2.6.2018 hingga 31.5.2019 )
 
Tel : +603-97692993
Emel : drandyadib@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Lim Shu Yu (Dr.)    PENSYARAH PELATIH
 
 
Kepakaran : Surgeri Am 
 
Tel : +603-97692993
Emel : shuyu@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]


Dr. Soo Jia  Ying (Dr.)  PENSYARAH PELATIH
 
 
Kepakaran : Surgeri Am 
 
Tel : +603-97692993
Emel : jiaying@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Lee Fei Yee (Dr.)  PENSYARAH PELATIH
 
 
Kepakaran : Surgeri Am (Cuti Belajar UKM - 1.6.2015 hingga 31.5.2019)
 
Tel : +603-97692993
Emel : vuelve@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 


Asraf Haslam bin Jasmani (Dr.)  PENSYARAH PELATIH
 
 
Kepakaran : Surgeri Am (Cuti Belajar USM - 1.6.2015 hingga 31.5.2019)
 
Tel : +603-97692993
Emel : asrafhaslam@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Ahmad Al-Hafeez bin Ahmad Zaidi (Dr.)  PENSYARAH PELATIH
 
 
Kepakaran : Surgeri Am (Cuti Belajar USM - 1.6.2016 hingga 31.5.2020)
 
Tel : +603-97692993
Emel : al_hafeez@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 


Mohd Syakir bin Mohd Azahar (Dr.)  PENSYARAH PELATIH
 
 
Kepakaran : Surgeri Am  (1.6.2018 hingga 31.5.2022)
 
Tel : +603-97692993
Emel : syakirazahar@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Nadzlee Harith bin Paisol (Dr.)  PENSYARAH PELATIH
 
 
Kepakaran : Surgeri Am (1.6.2018 hingga 31.5.2022)
 
Tel : +603-97692993
Emel : nadzlee@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

 

PENSYARAH - PENSYARAH UNIT UROLOGI 

 

 

Khairul Asri b. Mohd Ghani@Mamat (Prof. Madya Dato' Dr.)
M.D, M.SURGERY(UKM), FRCS (Urol) Glasgow UK, Certified (MAL), Fellowship in Adv M.I.S (Tubingen, Germany)
 
Kepakaran : Urologi
 
Tel : +603-97692667
Emel : khairulasri@upm.edu.my
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-5026-5432
Google Scholar : https://scholar.google.com.my/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=KHAIRUL+ASRI+MOHD+GHANI&btnG=
ResearchGate : https://www.researchgate.net/search?q=KHAIRUL%20ASRI%20MOHD%20GHANI
CV : [MUAT TURUN]
Syed Hasanul-Hadi bin Syed Mohsin (Dr.)    (CUTI SUBKEPAKARAN 1.9.2018 hingga 31.8.2019)
 MBChB (Sheffield), MRCS (Edinburgh), MS SURGERY (UKM)
 
Kepakaran : Urologi
 
Tel : +603-97692993
Emel : syedhasanul@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Christopher Lee Kheng Siang (Dr.)  KETUA UNIT 
MD UNIMAS, MS SURGERY (UKM)
 
Kepakaran : Urologi ( CUTI SUBKEPAKARAN : 11.3.2019 - 30.1.2020 )
 
Tel : +603-97692993
Emel : chriskslee@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Omar Ahmed Fahmy Ahmed (Dr.)
M.B.B.CH (Zagazig), MRCS (London),  MS (Urologi) Zagazig, Fellowship (Germany)
 
Kepakaran : Urologi
 
Tel : +603-97692993
Emel : omarfahmy.ahmed@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
 
Mohamad Fairuz bin Mohamad Sharin (Dr.)
MD (UKM), MRCS (Ireland), MSc (Edinburgh), MS Surgeri Am (UKM)
 
Kepakaran : Urologi
 
Tel : +603-97692993
Emel : mohamadfairuzms@yahoo.com
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

PENSYARAH - PENSYARAH UNIT ANESTESIOLOGI 

Noor Airini bt Ibrahim (Dr.)    KETUA UNIT 
MBBS, MMed Anaes (UKM), SUBSPECIALTY - INTENSIVE CARE EUROPEAN DIPLOMA (BRUSSELS), FELOWSHIP IN INTESIVE CARE MEDICINE (MELBOURNE)
 
Kepakaran : Anestesiologi (Perawatan Rapi)
 
Tel : +603-97692482
Emel : airini@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Lim Thiam Aun (Prof. Dr.)
MBBS (UM), MD (HK), FRCA (UK), FFARCS (IRELAND) , FAMM
 
Kepakaran : Anestetik Farmakologi
 
Tel : +603-97692487
Emel : talim@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV :[MUAT TURUN]

 

 

Imran bin Osman (Dr.) 
MBChB (LIVERPOOL), MMed Anaes (UKM) 
 
Kepakaran : Anestesiologi
 
Tel : +603-97692486
Emel : imran@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Felicia Su-Min Hu (Dr.)
 
 
Kepakaran : Anestesiologi
 
Tel : +603-97692486
Emel : felicia@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

Aizad bin Azahar (Dr.)
 
 
Kepakaran : Anestesiologi 
 
Tel : +603-97692486
Emel : aizadazahar@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Chong Kok Wah (Dr.)
 
 
Kepakaran : Anestesiologi 
 
Tel : +603-97692486
Emel : kok_wahc@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Nor Anisah Ashifah bt Othman (Dr.)  PENSYARAH PELATIH 
 
 
Kepakaran : Anestesiologi (Cuti Belajar UPM )
 
Tel : +603-97692486
Emel : ashifah@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

PENSYARAH - PENSYARAH UNIT OTORINOLARINGOLOGI

Sethu Thakachy Subha (Prof. Madya Dr.) KETUA UNIT 
MBBS (INDIA), MS ORL (UM)
 
Kepakaran : Otorinolaringologi (Laringologi) 
 
Tel : +603-97692350
Emel : sethu@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Nur Hashima bt Abdul Rashid (Dr.)  
MS ORL-HNS (UKM), SLEEP SURGERY FELLOWSHIP
 
Kepakaran : Otorinolaringologi (Sleep Medicine & Surgery) 
 
Tel : +603-97692347
Emel : nurhashima@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Azlan Iskandar bin Ishak (Dr.)
MS ORL-HNS (UKM)
 
Kepakaran : Otorinolaringologi
 
Tel : +603-97692348
Emel : laniskandar@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Noor Liza bt Ishak (Dr.)
MS ORL-HNS (UKM)
 
Kepakaran : Otorinolaringologi
 
Tel : +603-97692351
Emel : noorliza@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Liew Kong Yew (Dr.)
MS ORL-HNS (UM)
 
Kepakaran : Otorinolaringologi
 
Tel : +603-97692360
Emel : kongyew@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Atiqah Farah bt Zakaria (Dr.)
MS ORL-HNS (UKM)
 
Kepakaran : Otorinolaringologi
 
Tel : +603-97692455
Emel : atiqah@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Fong Voon Hoong (Dr.)
 
MS ORL-HNS (UKM)
Kepakaran : Otorinolaringologi
 
Tel : +603-97692486
Emel : fvhoong@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Mohd Hazmi bin Mohamed (Dr.)
 
 MS ORL-HNS (UKM)
Kepakaran : Otorinolaringologi
 
Tel : +603-97692938
Emel : mdhazmi@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Khadijah Mohd Nor (Dr.)
 
 MS ORL-HNS (UM)
Kepakaran : Otorinolaringologi
 
Tel : +603-97692939
Emel : khadijahmnor@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Nurfarissa bt Hussin (Dr.)
 
MS ORL-HNS (UKM)
Kepakaran : Otorinolaringologi 
 
Tel : +603-97692360
Emel : farissa@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
   
Zuraini binti Mohammad Nasir (Dr.) PENSYARAH PELATIH
 
Kepakaran : Otorinolaringologi  (Cuti Belajar UkM - 23.12.2016 hingga 22.12.2020)
 
Tel : +603-97692360
Emel : naninasir@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 


PENSYARAH - PENSYARAH UNIT OFTALMOLOGI

 

 

Hj Muhammad bin Hj Mohd Isa (Prof. Madya Dr.)
MD (USM), MS. OPHTAL (UKM), MSC. HEALTH SERVICES & HOSPITAL MANAGEMENT (LSBU, UK)
 
Kepakaran : Oftalmologi & (Pengurusan Hospital)
 
Tel : +603-97692443
Emel : mmi@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Rafidah bt Md. Salleh (Dr.) KETUA UNIT
 
Kepakaran : Oftalmologi (Perubatan retina)
 
Tel : +603-97692445
Emel : rafidah_ms@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Dhashani A/P Sivaratnam (Dr.)
 
Kepakaran : Oftalmologi
 
Tel : +603-97692445
Emel : dhashani@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Noor 'Aniah bt Azmi (Dr.)
 
Kepakaran : Oftalmologi 
 
Tel : +603-97692456
Emel : nooraniah@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

Mazaya binti Mahmud (Dr.)
 
Kepakaran : Oftalmologi 
 
Tel : +603-97692456
Emel : mazaya@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Muhammad Syamil Mohammad Salmi (Dr.)   PENSYARAH PELATIH
 
Kepakaran : Oftalmologi (Cuti Belajar UKM - 1.6.2016 hingga 31.5.2020)
 
Tel : +603-97692456
Emel : msyamils@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Amirah binti Mohammad Razali (Dr.)  PENSYARAH PELATIH 
 
Kepakaran : Oftalmologi (Cuti Belajar UKM - 1.6.2017 - 31.5.2021)
 
Tel : +603-97692456
Emel : amirahmrazali@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
Shankari a/p Sothirachagan (Dr.)  PENSYARAH PELATIH
 
 Kepakaran : Oftalmologi ( Cuti Belajar UKM - 1.6.2018 hingga 31.5.2022)
 
Tel : +603-97692456
Emel : ssrachagan@upm.edu.my
ORCID : 
Google Scholar : 
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]

 

 

Kemaskini:: 13/08/2019 [h_khairi]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2585
B1566308874