PENYELIDIKAN | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan diiktiraf sebagai Fakulti Lima Bintang berdasarkan MYRA (Malaysian Research Assessment Instrument).  

Unit Penyelidikan Klinikal (CRC), Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan telah mula beroperasi...selanjutnya...
Jawatankuasa Etika Penyelidikan Perubatan kini dinaik taraf kepada status universiti dan secara...selanjutnya...
Tanggungjawab utama Institusi Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC) adalah untuk memastikan...selanjutnya...
Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa) telah mengambil inisiatif mewujudkan...selanjutnya...
B1566341708