Staf Akademik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Sains Bioperubatan » Staf Akademik

Staf Akademik

KETUA JABATAN
   
 
Mohd Nasir Mohd Desa (Prof. Ts. Dr.)
Kepakaran : Mikrobiologi
 
E-mail : mnasir@upm.edu.my
Tel : 03 9769 2343
ORCID : Mohd Nasir Mohd Desa
Google Scholar : Mohd Nasir Mohd Desa
ResearchGate : Mohd Nasir Mohd Desa
Short biography : Mohd Nasir Mohd Desa
 

 

PROFESOR
   
 
Muhammad Nazrul Hakim Abdullah (Prof. Dr.) 
Kepakaran : Farmakologi
 
E-mail : nazrulh@upm.edu.my
Tel : +603 9769 2313
ORCID : orcid.org/0000-0002-1059-1436
Google Scholar
ResearchGate : Muhammad Nazrul Hakim Abdullah
Short biography : Download
 


 
Daud Ahmad Israf Ali (Prof. Dr.)
Kepakaran : Biologi Sel dan Imunologi
 
Tel : +603 9769 2337
e-mail : daudaia@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-2936-6156
Google Scholar : Daud A. Israf
ResearchGate : Daud Ahmad Israf Ali
Short biography: Download
 


 
Mohd Roslan Sulaiman (Prof. Dr.)
Kepakaran : Fisiologi
 
Tel : +603 9769 2346
e-mail : mrs@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4580-1296
Google Scholar : Professor Dr Mohd Roslan Sulaiman
ResearchGate : Mohd Roslan Sulaiman
Short biography: Download
 


 
Cheah Yoke Kqueen (Prof. Ts. Dr.)
Kepakaran : Kejuruteraan Genetik, Biologi Molekul dan Bioinformatik
 
Tel : +603 9769 2343
e-mail : ykcheah@upm.edu.my
ORCID :  https://orcid.org/0000-0001-9258-3749?lang=en
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=mAAxpxgAAAAJ&hl=en
ResearchGate :  https://www.researchgate.net/profile/Yoke-Kqueen-Cheah
Short biography: Download
 


 
Latifah Saiful Yazan (Prof. Dr.)
Kepakaran : Sains Bioperubatan / Bioteknologi
 
Tel : +603 9769 2308
e-mail : latifahsy@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-7712-4990
Google Scholar : Latifah Saiful Yazan
ResearchGate : Latifah Saiful Yazan
Short biography: Download
 

 

PROFESOR MADYA
   
Mohd Nasir Mohd Desa (Prof. Madya Ts. Dr.)
Kepakaran : Mikrobiologi
 
E-mail : mnasir@upm.edu.my
Tel : 03 9769 2343
ORCID : Mohd Nasir Mohd Desa
Google Scholar : Mohd Nasir Mohd Desa
ResearchGate : Mohd Nasir Mohd Desa
Short biography : Mohd Nasir Mohd Desa


 
Thilakavathy Karuppiah (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Genetik Manusia dan Haiwan, Sel Stem, Biologi Molekul
 
Tel : +603 9769 2652
e-mail : thilathy@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-5027-6791
Google Scholar : Thilakavathy Karuppiah
ResearchGate : Thilakavathy Karuppiah
Short biography: Download 
 


 
Roslida Abd Hamid @ Abd Razak (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Farmakologi dan Toksikologi
 
Tel : +603 9769 2341
e-mail : roslida@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-9239-6775
Google Scholar : Roslida Abdul Hamid
ResearchGate : Roslida Abd Hamid
Short biography: Download 
 


 
Syahrilnizam Abdullah (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul 
 
Tel : +603 9769 2423
e-mail : syahril@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-6837-299X
Google Scholar : Syahril Abdullah
ResearchGate : researcher/2003040385_S_Abdullah
Short biography: Download 
 


 
Abdah Md Akim (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Biokimia
 
Tel : +603 9769 2301
e-mail : abdah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-5989-5804
Google Scholar : Abdah Akim
ResearchGate : Abdah Akim
Short biography: Download 
 


 
Enoch Kumar Perimal (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Fisiologi
 
Tel : +603 9769 2774
e-mail: enoch@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-2666-7340
Google Scholar : Enoch Kumar Perimal
ResearchGate : Enoch Kumar Perimal
Short biography: Download 
 


Ling King Hwa (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Perkembangan Neurogenetik / Neurosains
 
Tel : +603 9769 2564
e-mail: lkh@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-3968-7263
Google Scholar : King Hwa Ling
ResearchGate : King Hwa Ling
Scopus : King Hwa Ling
Short biography: Download 
 


Norshariza Nordin (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 9769 2650
e-mail: shariza@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-1019-0496
Google Scholar : Norshariza Nordin
ResearchGate : Norshariza Nordin
Short biography: Download 
 


 
Tham Chau Ling (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Isyarat Sel/Biologi Sel
 
Tel : +603 8609 2952
e-mail: chauling@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-9734-0372
Google Scholar : Tham Chau Ling
ResearchGate : Chau Ling Tham
Short biography: Download 
 


 
Mok Pooi Ling (Prof. Madya Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 9769 2342
e-mail: pooi_ling@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-9688-0716
Google Scholar : Mok Pooi-Ling 
ResearchGate : Pooi Ling Mok 
Short biography: Download 
 

 

PENSYARAH KANAN  
   
 
Ahmad Akira Omar Farouk (Dr.)
Kepakaran : Sains Farmaseutikal
 
Tel : +603 9769 2574
e-mail: ahmadakira@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-0235-2504
Google Scholar : Ahmad Akira
ResearchGate : researcher/2078375903_Ahmad_Akira_Omar_Farouk
Short biography: Download 
 


 
Fezah Othman (Dr.)
Kepakaran : Farmakologi 
 
Tel : 03 9769 2333
e-mail: fezah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-0924-6264
Google Scholar :
ResearchGate : Fezah Othman
Short biography: Download 
 


 
Huzwah Khaza'ai (Dr.)
Kepakaran : Biokimia
 
Tel : +603 9769 2436
e-mail: huzwah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-6582-4903
Google Scholar :
ResearchGate : Huzwah Khaza'ai
Short biography: Download 
 


Manraj Singh Cheema (Dr.)
Kepakaran : Toksikologi
 
Tel : +603 8609 2660
e-mail : manraj@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-3763-3456
Google Scholar : Manraj Singh Cheema
ResearchGate : Manraj Singh Cheema
Short biography: Download
 


 
Mohd Khairi Hussain (Dr.)
Kepakaran : Farmakologi
 
Tel : +603 9769 2338
e-mail: khairi@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-6932-5650
Google Scholar : Mohd Khairi Hussain
ResearchGate :  Mohd Khairi Hussain
Short biography: Download 
 


 
Nur Fariesha Md Hashim (Dr.)
Kepakaran : Radiobiologi/Fisiologi
 
Tel : +603 8609 2358
e-mail: nurfariesha@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4361-2061
Google Scholar :Nur Fariesha Md Hashim
ResearchGate : researcher/2122009760_Nur_Fariesha_Md_Hashim 
Short biography: Download 
 


 
Seri Narti Edayu Sarchio (Dr.)
Kepakaran : Imunologi
 
Tel : +603 8609 2948
e-mail: serinarti@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-9312-5288
Google Scholar : Seri Narti Edayu Sarchio
ResearchGate : Seri N E Sarchio
Short biography: Download 
 


 
Sharifah Sakinah Syed Alwi (Dr.)
Kepakaran : Biokimia
 
Tel : +603 8609 2949
e-mail: sh_sakinah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-6497-706X
Google Scholar : Sharifah Sakinah Syed Alwi
ResearchGate :  Sharifah Sakinah Syed Alwi
Short biography: Download 
 


 
Siti Farah Md Tohid (Dr.)
Kepakaran : Sains Farmaseutikal
 
Tel : +603 9769 2334
e-mail: sitifarah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4772-1062
Google Scholar :Siti Farah Md Tohid
ResearchGate :  Siti Farah Md Tohid
Short biography: Download 
 


 
Suhaili Abu Bakar @ Jamaludin (Dr.)
Kepakaran : Genetik Manusia
 
Tel : +603 9769 2306
e-mail: suhaili_ab@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-2217-4509
Google Scholar : Suhaili Abu bakar
ResearchGate : Suhaili Abu Bakar
Short biography: Download 
 


 
Hasiah Ab. Hamid (Dr.)
Kepakaran : Toksikologi
 
Tel : +603 9769 2307
e-mail: hasiah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4327-9211
Google Scholar : 
ResearchGate : Ab Hamid Hasiah
Short biography: Download 
 


 
YM Tengku Azam Shah Tengku Mohamad (Dr.)
Kepakaran : Anatomi Manusia
 
Tel : +603 9769 2335
e-mail: azamshah@upm.edu.my
ORCID :
Google Scholar : S Azam Shah
ResearchGate : Azam S Mohamad
Short biography: Download 
 


 
Zulkefley Othman (Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 8609 2358
e-mail: zulkefley_os@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-6973-0747
Google Scholar : Zulkefley Othman
ResearchGate :  Zulkefley Othman 
Short biography: Download 
 


 
Chau De Ming (Dr.)
Kepakaran : Biologi Molekul
 
Tel : +603 9769 2473
e-mail: deming@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0003-1204-461X
Google Scholar : Chau De Ming
ResearchGate :  
Short biography: Download 
 


 
Hanis Hazeera Harith (Dr.)
Kepakaran : Biologi Sel & Imunologi
 
Tel : +603 9769 2325
e-mail: hanishazeera@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-7066-8119
Google Scholar : Hanis Harith
ResearchGate : Hanis Harith
Short biography: Download
 


 
Melati Khalid (Dr.)
Kepakaran : Neurosains
 
Tel : +603 9769 2309
e-mail: melati@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-3202-7999
Google Scholar : 55236376500
ResearchGate :  researcher/76381312_Melati_Khalid
Short biography: Download 
 


 
Armania Nurdin (Dr.)
Kepakaran : Sains Farmaseutikal
 
Tel : +603 9769 2302
e-mail: armania@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-7585-4594 0000-0002-4773-6854
Google Scholar : Armania Nurdin
ResearchGate : Nurdin Armania
Short biography: Download
 


 
Noraina Muhamad Zakuan (Dr.)
Kepakaran : Fisiologi
 
Tel : +603 9769 2358
e-mail: noraina@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4386-0348
Google Scholar : Noraina Zakuan
ResearchGate : Noraina Zakuan
Short biography: Download 
 


 
Nurshahira Sulaiman (Dr.)
Kepakaran : Mikrobiologi
 
Tel : +603 9769 2763
e-mail: nurshahira@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-0668-141X
Google Scholar :
ResearchGate :   
Short biography: Download
 


 
Hasni Idayu Saidi (Dr.)
Kepakaran : Biostatistik
 
Tel : +603 9769 2358
e-mail: hasniidayu@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0002-6262-5634
Google Scholar : Hasni
ResearchGate :  
Short biography: Download 
 


 
Elysha Nur Ismail (Dr.)
Kepakaran : Immunofarmakologi
 
Tel : +603 9769 2768
e-mail: elysha@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-5695-4477
Google Scholar : Elysha Nur Ismail
ResearchGate : Elysha Nur Ismail
Short biography: Download 
 


 
Nurul Akmaryanti Abdullah (Dr.)
Kepakaran : Biologi Sinaran
 
Tel : +603 9769 2573
e-mail: nurulakmar@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0001-5161-9194
Google Scholar :Nurul Akmaryanti
ResearchGate :  Nurul Akmaryanti Abdullah
Short biography: Download 
 

 

AMAL PUTRA
   
 
 
Patimah Ismail (Prof. Dr.)
Kepakaran : Genetik Manusia
 
Tel : +603 9769 2303
e-mail: patimah@upm.edu.my
ORCID : Patimah
Google Scholar : Patimah Ismail
ResearchGate : Patimah Ismail
Short biography: Download 
 
   

Kemaskini:: 17/08/2023 [aisamuddin_ahmad]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2585
WWKFKAn~