NOTALATIHAN | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» NOTALATIHAN

NOTA LATIHAN

NOTA LATIHAN/BENGKEL/SEMINAR
1
Viral Hepatitis 2017
2
PENGURUSAN MAJLIS
3
BASOPHIL ACTIVATION TEST (BAT)
4
UPM_Platelet_Morphology_WS
5
Special Stains
6
Special Stains Histopahtology
7
TAKLIMAT PENGURUSAN FAIL DAN REKOD
8
PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL
9
WEBINAR MOTIVASI SIRI 2
10
KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
11
Persediaan Fasa Endemik dan Kesihatan Persekitaran

NOTA LATIHAN 2020
12
ICT
13
BENGKEL ASAS PENGENALAN KOMPUTER

NOTA LATIHAN 2020

NOTA LATIHAN 2021
14
KURSUS PENULISAN MINIT MESYUARAT
15
KURSUS PENGURUSAN REKOD DAN FAIL

NOTA LATIHAN 2022
16
Persediaan Fasa Endemik dan Kesihatan Persekitaran
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2300
03 9769 2585
WVMGTAN:19:45