DOKUMEN | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM DOKTOR PERUBATAN
1
Table 3_Brief description of courses offered_2012
2
Table 4_Course information_2012
3
Table 3_Brief description of courses offered_2019
4
Table 4_Course information_2019
5
Rangka Kursus Tahun 1 (2012)
6
Rangka Kursus Tahun 2 (2012)
7
Rangka Kursus Tahun 3 (2012)
8
Rangka Kursus Tahun 4 (2012)
9
Rangka Kursus Tahun 5 (2012)
10
Rangka Kursus Kursus Baharu (2012)
11
Rangka Kursus Tahun 1 (2019)
12
Rangka Kursus Tahun 2 (2019)
13
Rangka Kursus Tahun 3 (2019)
14
Rangka Kursus Tahun 4 (2019)
15
Rangka Kursus Tahun 5 (2019)
16
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2019
17
Rumusan_Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2019

PROGRAM SISWAZAH (PERUBATAN)
18
KALENDER AKADEMIK PROGRAM MASTER PERUBATAN (SESI PERTAMA 2022/2023)
19
KALENDER AKADEMIK PROGRAM MASTER PERUBATAN (SESI KEDUA 2022/2023)

DOKUMEN BERKAITAN PENGURUSAN AKADEMIK PASCA COVID-19
20
16 Mac 2020-Langkah Menangani Penularan COVID-19-MQA
21
17 Mac 2020-Pembatalan Pelaksanaan Aktiviti Akademik Termasuk Kuliah Maya Sepanjang Tempoh PKP
22
29 Mac 2020-Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Semasa dan Pasca PKP COVID-19-MQA
23
2 April 2020- Edaran Dalaman-Perkara Hal Ehwal Akademik Berkaitan Pelaksanaan Program Bacelor, Master dan PhD
24
6 April 2020-Panduan Pengendalian Program Pendidikan Perubatan Ijazah Asas Semasa dan Pasca PKP COVID-19-MMC
25
13 April 2020-Garis Panduan Pelaksanaan Latihamal bagi Pelajar IPT di Fasiliti KKM Semasa Wabak COVID-19 di Malaysia
26
13 April 2020-Panduan Kemasukan Pelajar Tempatan Disebabkan Penularan COVID-19
27
13 April 2020-UPM Virtual Classroom and e-Assessment Guidelines
28
20 April 2020-Penjelasan dan Soalan Lazim Mengenai Garis Panduan Pelaksanaan Program Pegawai Perubatan Siswazah Semasa Wabak COVID-19
29
13 Mei 2020-Garis Panduan Preliminari Pelaksanaan Perkhidmatan Hospital Pasca PKP V1.0
30
21 Mei 2020 - Guideline for Conduct of Online Examination for Undergraduate Medical Programme During and After Movement Control Order Due to COVID-19 Pandemic
31
27 Mei 2020-Pengendalian Aktiviti Akademik di Kampus IPT Semasa dan Pasca PKP-KPT
32
28 Mei 2020-SOP Pengurusan Operasi IPT Semasa dan Pasca PKP Wabak COVID-19-KPT
33
3 Jun 2020-Pengendalian Aktiviti Akademik di Kampus IPT Semasa dan Pasca PKP-JPT
34
9 Jun 2020-Edaran Garis Panduan Mengenai Pelaksanaan Latihamal bagi Pelajar/ Pelatih Pendidikan Tinggi di Fasiliti KKM Pasca PKP Pandemik COVID-19
35
10 Jun 2020 - Ralat: Garis Panduan Besepadu Mengenai Pelaksanaan Latihamal Bagi Pelajar/ Pelatih Pendidikan Tinggi di Fasiliti KKM Pasca PKP Pandemik COVID-19
36
15 Jun 2020 - Garis Panduan Bersepadu Pelaksanaan Latihamal Bagi Pelajar/Pelatih Pendidikan Tinggi Di Fasiliti KKM Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Pandemik Covid-19

PROGRAM DOKTOR PERUBATAN
37
JADUAL WAKTU KULIAH TAHUN 1, SEMESTER PERTAMA ,SESI 2022/2023
38
MODULE/ COURSES GUIDE TAHUN 1 SEMESTER PERTAMA SESI 2022/2023
39
JADUAL WAKTU KULIAH TAHUN 2, SEMESTER PERTAMA, SESI 2022/2023
40
PACKAGE GUIDE TAHUN 2 SEMESTER PERTAMA SESI 2022/2023
41
CENTRAL LECTURE TAHUN 3 SESI 2022/2023
42
SENARAI RUJUKAN BUKU TEKS PRA KLINIKAL
43
KALENDAR AKADEMIK
44
JADUAL WAKTU POSTING PERUBATAN PENGENALAN TAHUN 3 SESI 2021/2022

PENYELIDIKAN
45
PENERBITAN
46
GERAN
47
BUKU PELAN STRATEGIK PENYELIDIKAN 2021 - 2025 FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
48
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN/PENENTUKURAN ALATAN PENYELIDIKAN

KELAB KEBAJIKAN DAN REKREASI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (KKRFPSK)
49
Borang Keahlian
50
AKTIVITI TAHUNAN (2014-2016)

PENTADBIRAN
51
KADAR SEWAAN RUANG GUNASAMA DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
52
GARIS PANDUAN KERJA LUAR WAKTU PEJABAT
53
PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL
54
PEMBAYARAN TUNTUTAN OLEH STAF
55
BORANG KELULUSAN TEMPAHAN MAKANAN
56
SENARAI SEMAK PERMOHONAN CREDENTIALING & PRIVILEGING
57
BORANG PERMOHONAN CREDENTIALING & PRIVILEGING (BAHARU)
58
BORANG PERMOHONAN CREDENTIALING & PRIVILEGING (PEMBAHARUAN)
59
BORANG SENARAI SEMAK PERMOHONAN LATIHAN SUBKEPAKARAN
60
JADUAL PERANCANGAN AKTIVITI LATIHAN SUBKEPAKARAN
61
SENARAI SEMAK PROSES PERMOHONAN PEWARTAAN PAKAR
62
BORANG PERMOHONAN PEWARTAAN PAKAR (BORANG A)
63
LAPORAN NARATIF PROFESIONAL OLEH PAKAR / PENYELIA (BORANG B : PROFESIONAL)
64
LAPORAN NARATIF PENTADBIRAN DARI KETUA JABATAN (BORANG B : PENTADBIRAN)
65
BORANG PENILAIAN PEWARTAAN
66
BORANG LAPORAN KEPUASAN PENYELIAAN - PROGRAM SUBKEPAKARAN/ KLINIKAL SANGKUTAN/ KEPENTINGAN KHAS
67
BORANG MAKLUMAT PERIBADI
68
MAKLUMAT LOGO JUBLI PERAK 25 TAHUN FPSK
69
LOGO JUBLI PERAK 25 TAHUN FPSK
70
PENGGUNAAN REKA BENTUK BAHARU KAD NAMA KORPORAT UPM

GARIS PANDUAN
71
Garis Panduan Kerja Luar Waktu Pejabat
72
Garis Panduan Syarahan Inaugural Peringkat Fakulti
73
GARIS PANDUAN PdP DAN HADIR KE FPSK DALAM TEMPOH PPN FASA 4

POSTER PDF
74
Borang Pendaftaran 6th National Research Methodology And Medical Statistics Course 2017
75
Keep Kids Safer on Roads by Assoc. Prof. Dr. Kulanthayan (reported in The Star, July 2015)
76
Best Free Paper Award-7th Malaysian International ORL-Head and Neck Surgeons Congress
77
Rerama Mujarab
78
ThromboHALT Kit
79
Pemenang-Anugerah Industri & Komuniti Berimpak Tinggi 2014-UPM
80
National Skin Day-May-2015
81
Memahami masalah Kulit
82
Pemenang-Anugerah Fellowship-NC-Inovasi & Pengkomersilan Produk
83
Pemenang-Anugerah Fellowship NC-KPP-Akademik
84
Pemenang-Anugerah Fellowship NC-Penerbitan Makalah Jurnal
85
TECH PLAN GRAND PRIX MALAYSIA ROUND 2015
86
QUALITATIVE RESEARCH WORKSHOP SERIES REGISTRATION FORM

Siswazah Sains Kesihatan
87
Dokumen
88
slide 1
89
Slide 2
90
slide 3
91
Buku Peraturan Siswazah

DOKUMEN AKADEMIK PRASISWAZAH SAINS KESIHATAN
92
Perkara Akademik Prasiswazah (2014)
93
BUKU PANDUAN PROGRAM 2019/2020

PENGURUSAN RISIKO
94
Standards for Undergraduate Medical Education

GAMBAR LATAR BELAKANG MESYUARAT APLIKASI SECARA ATAS TALIAN
95
LATAR BELAKANG 1 (BM)
96
LATAR BELAKANG 2 (BM)
97
LATAR BELAKANG 1 (ENG)

NOTA
98
KURSUS PENULISAN MINIT MESYUARAT
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2300
03 9769 2585
WVMGSA3:18:23