Staf Akademik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Kesihatan Komuniti » Staf Akademik

Staf Akademik

.::Ketua Jabatan::.

 
Nor Afiah Mohd. Zulkefli (Prof. Madya Dr.)
B.Med.Sc.(UKM), MD. (UKM), M.Community Health (Family Health)(UKM), PhD (Community Health) (UKM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Keluarga, Kesihatan Remaja
 
Tel : +603-8947 2425
Emel : norafiah@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0001-7505-5071
ScopusID : 25724547000
Google Scholar : Nor Afiah MZ
ResearchGate : Nor Afiah Mohd Zulkefli
CV : [MUAT TURUN]
 

 

.::Profesor Madya (Perubatan)::.

 .
Faisal Ibrahim (Prof. Madya Dato' Dr.)
MBBS (Cairo), MPH (Philippines), MPHM (Mahidol)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam , Pengurusan Penjagaan Kesihatan Primer
 
Tel : +603-8947 2416
Emel : faisalupm@upm.edu.my
ORCID :
ScopusID : 51161248700
Google Scholar :
ResearchGate : Faisal Ibrahim
CV : [MUAT TURUN]
 .
 .
Muhamad Hanafiah Juni (Prof. Madya Dr.)
MD (UKM), MPH (UM), MSc (London School of Economic)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam , Kesihatan Ekonomi, Dasar dan Perancangan Kesihatan
 
Tel : +603-8947 2419
Emel : hanafiah_juni@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0001-6419-8341
ScopusID : 36113813200
Google Scholar : Muhamad Hanafiah Juni
ResearchGate : Muhamad Hanafiah Juni
CV : [MUAT TURUN]
 .
 
Hejar Abdul Rahman (Prof. Madya Dr.)
MD (UKM), M. Community Health (Epidemiology & Biostatistics)(UKM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam
 
Tel : +603-8947 2417
Emel : hejar@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0001-5318-2336
ScopusID :55414634000
Google Scholar : 
ResearchGate : Hejar Abdul Rahman
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Halimatus Sakdiah Minhat (Prof. Madya Dr.)
MBBCh BAO (Dublin), M. Community Health (UKM), DrPH (UKM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Keluarga (Geriatrik)
 
Tel : +603-8947 2413
Emel : halimatus@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0001- 9134-3284
ScopusID : 54420840000
Google Scholar : Minhat HS
ResearchGate : Halimatus Minhat
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Anita Abd Rahman (Prof. Madya Dr.)
MD (USM), M. Community Health (Occupational Health) (UKM) ,OHD
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Pekerjaan
 
Tel : +603-8947 2409
Emel : anitaar@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0002-4228-2259
ScopusID : 37000708100
Google Scholar : Anita A.R
ResearchGate : Anita Abd Rahman
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Rosliza Abdul Manaf (Prof. Madya Dr.)
MBBS (UM), M. Community Medicine (Family Health) (UKM), PhD (Octago)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Keluarga
 
Tel : +603-8947 2404
Emel : rosliza_abmanaf@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-1488-1235
ScopusID : 57201541003
Google Scholar : Rosliza Abdul Manaf
ResearchGate : Rosliza Abdul Manaf
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Suriani Ismail (Prof. Madya Dr.)
MD (USM), MPH (UM), PhD (Community Health) (UKM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Promosi Kesihatan
 
Tel : +603-8947 2408
Emel : si_suriani@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-9479-6967
ScopusID : 56500618200
Google Scholar : Suriani Ismail
ResearchGate : Suriani Ismail
CV : [MUAT TURUN]
 

 

.::Profesor Madya::.

 
Kulanthayan A/L K.C. Mani (Prof. Madya Dr.)
Dip (Lund), B.Sc. (UPM), M.Sc. (UTM), Ph.D (UPM), MCIEH
Kepakaran: Pencegahan Kecederaan Kanak-kanak
 
Tel : +603-8947 2398
Emel : kulan@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0002-5048-2410
ScopusID :
Google Scholar :
ResearchGate : Kulanthayan KC Mani
CV : [MUAT TURUN]
 

 

.::Pensyarah Kanan (Perubatan)::.

 
Aidalina Mahmud (Dr.)
MBChB (Otago), M. Community Medicine (Health & Hospital Management)(UKM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Penjagaan Kesihatan dan Pengurusan Hospital
 
Tel : +603-8609 2940
Emel : aidalina@upm.edu.my
ORCID :orcid.org/0000-0001-9411-6140
ScopusID :
Google Scholar :
ResearchGate : Aidalina Mahmud
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Ahmad Azuhairi Ariffin (Dr.)
MBBS(KU), M.Community Medicine (Occupational Health)(UKM) ,OHD
Kepakaran: Perubatan Pekerjaan, Kesihatan Awam
 
Tel : +603-8947 2422
Emel : zuhairifin@upm.edu.my
ORCID :0000-0002-8930-7847
ScopusID : 35621748700
Google Scholar : Ahmad Azuhairi Ariffin
ResearchGate : Ahmad Azuhairi Ariffin
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Ahmad Zaid Fattah Azman (Dr.)
MB ChB (Sheffield), MPH (UM), OHD (NIOSH), 
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam (Epidemiologi & Biostatistik), Kesihatan Pekerjaan
 
Tel :+603-8609 2943
Emel : azfa@upm.edu.my
ORCID :
ScopusID : 55648856500
Google Scholar :
ResearchGate : Ahmad Zaid Fattah Azman
CV : [MUAT TURUN]
 
Anisah Baharom (Dr.)
MBBS(UM), M. Community Health (Family Health) (UKM), PhD (Gender and Development)(UPM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Keluarga
 
Tel : +603-8947 2533
Emel : b_anisah@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-2590-4869
ScopusID : 57164682300
Google Scholar : Anisah Baharom
ResearchGate : Anisah Baharom
CV : [MUAT TURUN]
 
Huda Zainuddin (Dr.)
MD(USM) M. Community Medicine (Occupational Health)(USM), OHD
Kepakaran: Kesihatan Pekerjaan , Perubatan Kesihatan Awam
 
Tel : +603-8947 2414
Emel : hidazai@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-5068-8155
ScopusID : 56423560600
Google Scholar : Huda BZ
ResearchGate : Huda Zainuddin
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Norliza Ahmad (Dr.)
MD (USM), M. Community Health (Family Health)(UKM), PhD (UPM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Remaja, Perancangan Kesihatan
 
Tel : +603-8947 2582
Emel : lizaahmad@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-6895-014X
ScopusID :
Google Scholar :
ResearchGate : Norliza Ahmad
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Hayati Kadir @ Shahar (Dr.)
MBBchBAO (Ireland), M.Community Health (Epidemiology & Biostatistics) (UKM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Kanak-kanak, Penyakit Tidak Berjangkit
 
Tel : +603-8947 2424
Emel : hayatik@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-7841-5957
ScopusID : 55068465200
Google Scholar : Hayati Kadir Shahar
ResearchGate : Hayati Kadir Shahar
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Salmiah Md. Said (Dr.)
B.Med.Sc. (UKM), MD (UKM), M. Education (Special Education)(UKM), M. Community Medicine (Epidemiology & Biostatistic) (UKM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Epidemiologi, Statistik Perubatan
 
Tel : +603-8947 2415
Emel : salmiahms@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001- 5865-2499
ScopusID :  55676031700, 36873334100, 55676031700, 56672441000, 56582154600, 57193390997
Google Scholar :
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Suhainizam Muhamad Saliluddin (Dr.)
MB,BCh,BAO (Glasgow), MPH (Occupational Health) (UM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Pekerjaan, Kesihatan Persekitaran
 
Tel : +603-8609 2945
Emel : suhainizam@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0003-3405-793X
ScopusID : 57189352918
Google Scholar :
ResearchGate : Suhainizam Muhamad Saliluddin
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Titi Rahmawati Hamedon (Dr.)
MD(UKM), M.Community Health (Occupational Health) (UKM)
Kepakaran: Kesihatan Pekerjaan
 
Tel : +603-8947 2405
Emel : rahmawati@upm.edu.my
ORCID :
ScopusID :
Google Scholar :
ResearchGate : Titi Rahmawati Hamedon
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Sri Ganesh A/L Muthiah (Dr.)
MBBS (AIMST), MPH (UPM), DrPH (UPM)
Kepakaran: Perubatan Kesihatan Awam
 
Tel : +603-8609 2947
Emel : sriganesh@upm.edu.my
ORCID :
ScopusID : 56976019000
Google Scholar : SG Muthiah
ResearchGate : Sri Ganesh
CV : [MUAT TURUN]
 

 

.::Pensyarah Kanan::.

 
Mohd Rafee Baharuddin (Dr.)
Diploma in Agriculture (UPM), Diploma in Public Health Inspector (IKU), Bs.KPP (UPM), MSc. (Environmental Science)(UPM), PhD (Env. & Occ. Risk Assessment)(UKM)
Kepakaran: Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Penilaian Isu Alam Sekitar, Kesihatan Awam
 
Tel : +603-8947 2408
Emel : mohdrafee@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002-4122-4639
ScopusID : 36112914800
Google Scholar :
ResearchGate :
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Lim Poh Ying (Dr.)
Bioinformatics (UKM), Master of Sciences (Statistics) (USM), PhD (Biostatistics) (Nottingham)
Kepakaran: Epidemiologi dan Biostatistik
 
Tel : +603-8609 2950
Emel : pohying_my@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0002- 7765-4630
ScopusID : 56471289300
Google Scholar : Poh Ying Lim
ResearchGate : Poh Ying Lim
CV : [MUAT TURUN]
 
 
Ahmad Iqmer Nashriq Mohd Nazan (Dr.)
B. Opto (IIUM), MPH (Illinois), PhD (Wisconsin)
Kepakaran: Promosi Kesihatan Komuniti dan Tingkah Laku, Jaringan/Integrasi Sosial dan Kesihatan, Statistik dan Pengukuran dalam Pendidikan
 
Tel : +603-8609 2941
Emel : iqmernashriq@upm.edu.my
ORCID : orcid.org/0000-0001-7018-7104
ScopusID :
Google Scholar :
ResearchGate :Ahmad Iqmer Nashriq bin Mohd Nazan
CV : [MUAT TURUN]
 


 

 

Kemaskini:: 23/05/2019 [ahmadmustafa]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2585
B1566513876