Jabatan Neurologi | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Neurologi

Jabatan Neurologi

Jabatan Neurologi di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan sebuah organisasi yang memberikan tumpuan dalam pengajaran dan penyelidikan yang khusus kepada rawatan penyakit saraf dan otak. Jabatan ini menawarkan skop pengajaran yang merangkumi peringkat prasiswazah serta pascasiswazah. Bagi mewujudkan suasana serta persekitaran pembelajaran yang kondusif, jabatan ini turut dilengkapi dengan sebuah makmal neurofisiologi di mana pelajar-pelajar dapat mempelajari kaedah-kaedah ujikaji saraf serta rawatan yang terkini. 

Kemaskini:: 13/10/2021 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

WWEBQAn:16:02