Jabatan Pemakanan | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Pemakanan

Jabatan Pemakanan

 

Jabatan Pemakanan , Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM ditubuhkan untuk mengendalikan aspek pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesional dalam bidang pemakanan. Jabatan ini menawarkan program prasiswazah iaitu Pemakanan dan Kesihatan Komuniti  di samping menawarkan program M.Sc. dan PhD dengan tesis dalam bidang Pemakanan Komuniti, Sains Pemakanan, Pemakanan dan Biokimia Pemakanan. Jabatan memfokuskan penyelidikan mengenai pemakanan  dalam kalangan kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang tua . Penyelidikan mengenai jaminan kedapatan makanan, gaya hidup sihat, promosi kesihatan, hubungkait sosiobudaya dan pemakanan, makanan berfungsi, mengenalpasti komponen anti kanser serta probiotik dan kesihatan nutraseutikal turut diberi penekanan. 

Kemaskini:: 13/10/2021 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

SXCWXA:23:03