Jabatan Perubatan Keluarga | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Perubatan Keluarga

Jabatan Perubatan Keluarga

Pada 2009, Jabatan Perubatan Keluarga telah ditubuhkan. 

Jabatan ini aktif dalam memberi kepakaran terutamanya dalam bidang perubatan keluarga dan penjagaan warga tua di daerah Sepang . Ini adalah sebahagian dari Memorandum Kefahaman di antara Daerah Sepang dan UPM.

Salah satu visi dan misi universiti adalah penyelidikan. Dengan itu, Jabatan Perubatan Keluarga telah memohon untuk satu makmal penyelidikan pada 2010. Walau bagaimanapun, anggota jabatan telah banyak melibatkan diri mereka dengan penyelidikan dengan memegang grant dan juga kolabrasi dengan pihak lain.

Kemaskini:: 19/11/2020 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

WWCBKAh:10:29