Jabatan Perubatan Rehabilitasi | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Perubatan Rehabilitasi

Jabatan Perubatan Rehabilitasi

Jabatan Perubatan Rehabilitasi mula ditubuhkan pada Oktober 2020. Pada asalnya, Unit Rehabilitasi ditubuhkan di bawah Jabatan Perubatan pada tahun 2008 dan kemudian bergabung dengan Unit Kejururawatan membentuk Jabatan Kejururawatan dan Rehabilitasi pada tahun 2015. Dalam masa yang sama terdapat juga Unit Perubatan Rehabilitasi di bawah Jabatan Perubatan. Kemudian, Unit Perubatan Rehabilitasi dan bahagian Rehabilitasi Jabatan Kejururawatan dan Rehabilitasi bersetuju untuk menjadi satu entiti kendiri tunggal dan pada Jun 2020, penubuhan Jabatan Perubatan Rehabilitasi telah mendapat kelulusan Senat UPM (Mesyuarat Senat ke-673).

Kemaskini:: 26/10/2021 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

WWCBKAh:10:42