Jabatan Patologi | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Patologi

Jabatan Patologi

Jabatan Sains Makmal Klinikal telah ditubuhkan pada 1 Mei 1999. Ketika itu ia mengandungi 7 unit iaitu Unit Histopatologi, Hematologi, Patologi Kimia, Imunologi, Mikrobiologi, Parasitologi dan Radiologi. Walaubagaimanapun berikutan penyusunan semula Unit Klinikal dan Pra-klinikal, pada 17 Jun 2001 Unit Pengimejan/Radiologi telah dipindahkan ke Jabatan Perubatan. Pada 1 Jun 2006 selaras dengan pertambahan staf serta perkembangan perkhidmatan dan penyelidikan, Jabatan Patologi telah ditubuhkan dan mengandungi Unit Histopatologi, Hematologi, Patologi Kimia dan Imunologi.

Kemaskini:: 19/11/2020 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMFBAM:01:21