Jabatan Ortopedik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Ortopedik

Jabatan Ortopedik

Jabatan Ortopedik dahulunya dikenali sebagai Unit Ortopedik di bawah Jabatan Pembedahan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, UPM. Walau bagaimanapun, pada tahun 2005 unit ini telah diberikan status jabatan dan mempunyai beberapa unit iaitu Unit Traumatologi, Arthroplasty, Tangan & Mikrosurgeri, Pediatrik, Spine dan Pembedahan Sukan serta dua unit lagi yang akan ditubuhkan iaitu Unit Foot & Ankle dan Onkologi. Sejajar dengan misi Fakulti, jabatan ini berusaha meningkatkan kecemerlangan melalui pengajaran, penyelidikan, perkhidmatan profesional dan perundingan yang berkesan dan cekap dalam bidang Ortopedik.

Kemaskini:: 01/12/2020 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

SXCWXA:23:36