Jabatan Kejururawatan | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Kejururawatan

Jabatan Kejururawatan

Jabatan Kejururawatan dan Rehabilitasi mula dinaiktaraf daripada Unit Kejururawatan dan beroperasi secara rasmi pada 1 Ogos 2015. Sebelum ini, Unit Kejururawatan beroperasi di bawah Jabatan Pemakanan dan Sains Kesihatan (1999 – 2002), Jabatan Kesihatan Komuniti (2002 - 2008) dan Jabatan Perubatan (2008 sehingga 2015). 

Wawasan Jabatan Kejururawatan dan Rehabilitasi adalah sebagai organisasi pusat kecemerlangan dalam memberi pendidikan di bidang kejururawatan dan rehabilitasi dari segi pengajaran dan penyelidikan bagi menyediakan jururawat dan jurupulih profesional yang efisyen. Berlandaskan kepada visi UPM sebagai universiti penyelidikan bertaraf global, misi jabatan akan berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan secara berterusan dalam pengendalian program pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kejururawatan dan rehabilitasi di peringkat pra siswazah serta pasca siswazah. Jabatan juga menyasarkan peningkatkan kecemerlangan dalam penyelidikan, pengembangan dan perundingan perkhidmatan dalam bidang kejururawatan dan rehabilitasi.

Kemaskini:: 05/04/2021 [taufikrahmat]

PERKONGSIAN MEDIA

WWCBLAP:11:13