Jabatan Kesihatan Komuniti | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Kesihatan Komuniti

Jabatan Kesihatan Komuniti

Jabatan Kesihatan Komuniti ditubuhkan untuk mengendalikan pengajaran, penyelidikan dan  perkhidmatan profesional dalam bidang Kesihatan Komuniti di pelbagai peringkat  komuniti di bandar dan luar bandar. Pengajaran meliputi pengenalpastian faktor  yang mempengaruhi penyakit dan kejadiannya dalam kalangan komuniti, tingkah  laku, organisasi, masalah kesihatan di komuniti, aktiviti dan program kawalan  dan pencegahan, dan lain-lain aspek disiplin kesihatan awam

Kemaskini:: 19/11/2020 [farizanm]

PERKONGSIAN MEDIA

WWEBQA:16:42